Környezet \\ 2022-12-01
A hulladékgazdálkodással – újrahasznosítással kapcsolatos ismeretek és vélemények alakulása Magyarországon

2020-ban 364 kg volt Magyarországon az egy főre eső települési hulladéktermelés. Ezzel – akárcsak a korábbi években – hazánk jelentősen elmarad az EU-s átlagtól, ami 2020-ban 505 kg/fő volt. Az egész EU-n belül csak Romániában és Lengyelországban volt alacsonyabb ez a mutató 2020-ban. A változás trendje eltér az EU egészétől, hiszen míg uniós szinten gyakorlatilag […]

Környezet \\ 2022-09-28
Digitalizáció és fenntarthatóság

A magyarok számára fontos szempont a fenntarthatóság a digitális eszközök használata során: a válaszadók lényegében egyöntetűen egyetértettek abban, hogy a gyártókat kötelezni kellene arra, hogy könnyebbé tegyék az eszközök javítását vagy azok egyes részeinek kicserélését. Ugyanakkor a többség nem szívesen hozna anyagi áldozatot ennek érdekében.  Az EU fenntarthatósággal, és ezen belül a digitalizációval kapcsolatos célkitűzéseinek […]

Környezet \\ 2022-07-11
Megújuló energiaforrások

Tanulmányunkban a megújuló energiaforrások hazai felhasználásának és termelésének aktuális trendjeire, Magyarország ezen a területen betöltött Európai Uniós pozícióira, a megújulók használatával kapcsolatos lakossági ismeretekre, véleményekre fókuszálunk. Uniós összehasonlításban meglehetősen gyenge Magyarország pozíciója a megújuló energiaforrások felhasználása terén. A 2020-ra vállalt 13%-os arányt korábban már elérte hazánk, de az utóbbi évek csökkenő trendje miatt ez kérdésessé […]

Környezet \\ 2022-05-21
A klímaváltozás kihívásaira adható válaszok percepciója a magyar társadalomban

A klímaváltozás elleni harc, a fenntarthatóság és a gazdasági növekedés gyakran ütköző érdekei kapcsán fontos látni, a közvélemény hogyan viszonyul ezekhez a kérdésekhez. A klímaváltozással kapcsolatos attitűdök, a klímaváltozás kihívásaira adható válaszok percepciója több korábbi kutatásunknak is témája volt. Így országos reprezentatív felmérésünk nem csak a legfrissebb helyzetkép felvázolására ad lehetőséget, hanem a vélemények időbeli […]

Társadalom \\ 2022-03-09
Hulladékcsökkentés és körkörös gazdaság

A körforgásos gazdaság a termelés és a fogyasztás olyan modellje, amely a meglévő anyagok és termékek lehető leghosszabb ideig történő megosztását, bérbeadását, újrafelhasználását, javítását, felújítását és újrahasznosítását foglalja magában. Ilyen módon meghosszabbodik a termékek életciklusa, a hulladékkibocsátás pedig minimálisra csökken. Amikor pedig egy termék eléri élettartama végét, akkor az alapanyagok újrahasznosításra kerülnek, ezáltal továbbra is […]

Társadalom \\ 2022-01-14
Mezőgazdaság és fenntarthatóság

A fenntartható gazdaság és társadalom egyik sarokköve a mezőgazdaság. Ez alatt nem kizárólag szűk értelemben véve a mezőgazdasági termelést kell érteni, hanem a szektorhoz valamilyen módon kapcsolódó számos egyéb iparágat is. A Forsense országos közvéleménykutatásának egyik kiemelt témája volt, hogy a magyar lakosság miképpen vélekedik a mezőgazdaság és a mezőgazdasági gazdálkodók szerepéről, különös tekintettel a […]

Környezet, innováció \\ 2021-11-01
Motorizáció és e-mobilitás

Tanulmányunkban a személyautó-vásárlási és -használati szokásokat vizsgáljuk a hazai és nemzetközi statisztikák tükrében, különös tekintettel az e-mobilitás ugrásszerű terjedésére.

Környezet, innováció \\ 2021-06-27
Digitalizáció, okos eszközök, okos városok

A Forsense reprezentatív közvéleménykutatásában az internethasználat eszközeit, célját vizsgálta, különös tekintettel két fontos és aktuális területre: a koronavírus-járványnak az internethasználatra gyakorolt hatására, valamint az okos város-megoldásokkal kapcsolatos kompetenciákra és tapasztalatokra.

Gazdaság \\ 2021-04-24
Mezőgazdaság és fenntarthatóság

A fenntarthatóság egyik alappillére a fenntartható mezőgazdasági termelés. Ezért különösen fontos és időszerű az ezzel kapcsolatos vélemények, nézetek megismerése Magyarországon és Európa-szerte.

Gazdaság \\ 2021-02-15
Élelmiszervásárlás és fenntarthatóság

Amikor élelmiszert vásárolunk, az ár, íz, tápanyagtartalom, egészségesség, vegyszermentesség a legfontosabb szempontok. A magyar vásárlók döntését befolyásolják a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontok is, de nem ezek számítanak a legfontosabbnak.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva