Közélet \\ 2006-06-03
Politikusok megítélése a kormányalakítás előtt (2006. május)

2006. május 15. és 19. között közvéleménykutatást végeztünk politikusok ismertségéről és népszerűségéről. Az elemzésben külön kitérünk a politikai szimpátiák és a politikusi rokonszenvosztályzatok közötti összefüggésekre is.

Közélet \\ 2006-05-21
Post-election felmérés 2006

2006. május 2. és 12. között közvéleménykutatást végeztünk a választási fordulók alkalmával mutatott választói viselkedésről. Érdeklődtünk a választásokkal kapcsolatos attitűdökről és véleményekről, valamint kísérletet tettünk az ellenzék választási veresége mögött húzódó okok feltárására is.

Közélet \\ 2006-04-25
A két forduló közötti preferenciák -2006. április

Az első forduló után állva maradt képviselőjelöltek egyéni választókerületeiben felmérést végeztünk április 13. és április 22 között. A kapott eredmények alapján alapján a pártok támogatottsága a különböző szocio-demográfiai csoportokban a következő grafikonokon látható. A megkérdezetteket arra kértük, hogy válaszoljanak arra a kérdésre, hogy ha elmennének a második fordulóban, akkor az MSZP és a Fidesz jelöltjei közül melyikükre szavaznának (ha csak ez a két jelölt indulna). A kérdőív kérdéseket tartalmazott az első fordulóban leadott szavazatokra vonatkozóan is, valamint az elmúlt időszak politikai történéseire vonatkozóan is.

Közélet \\ 2006-04-15
Pártválasztás a 2006. februári felmérésekben, fővárosi pártkötődések 2006. márciusban

A Forsense 2006. február második felében végzett közvélemény-kutatás adatai szerint a Fidesz valamelyest vezet a támogatottsági versenyben az MSZP előtt. A teljes választó korú népességet reprezentáló megkérdezettek körében a két párt közti különbség a statisztikai hibahatáron belül van: 29 százaléka szavazna a Fideszre és 28 százalék az MSZP-re. A biztos szavazó és pártot is választó válaszadók csoportján belül 46 százalék választaná most vasárnap a Fideszt és 43 százalék az MSZP-t.

Közélet \\ 2006-04-14
Növekvő választói aktivitás és kiegyenlített erőviszonyok – 2006. március

A választások időpontjának közeledtével továbbra is igen szoros a pártok versenye. A Forsense felmérése szerint ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek 28%-a szavazna a MSZP-re, és 26% a Fideszre, azaz a két párt közötti különbség nem nagyobb a mintavételből fakadó hibalehetőségnél. A biztos szavazó pártválasztók közül 43% nevezte meg a Fideszt, és 46% a Szocialista Pártot. Az SZDSZ támogatottsága a teljes lakosságon belül nem, de a biztos szavazó, és pártválasztását eláruló válaszadók körében meghaladja a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-os küszöböt (6%), míg MDF a mostani adatok alapján elmarad attól (3%). A parlamenti pártok közül az MDF esetében a legkisebb a szimpatizánsok szavazási hajlandósága, csupán 63%-uk állítja biztosan, hogy elmenne szavazni, míg a két nagy párt esetében 86-87% ugyanez az arány. Ez azt is valószínűsíti egyben, hogy a Demokrata Fórum nagyobb arányban rendelkezik még mozgósítható szimpatizánsokkal, mint a nagyobb pártok.

Közélet \\ 2006-04-13
Választói csoportok a vasárnapi döntés mögött a 2006-os exit poll alapján

A szavazóhelyiségeknél április 9-én rögzített nagymintánk segítségével mélyebben megismerhetjük a választópolgárok különböző csoportjainak aktivitását, a pártbázisok karakterét, a kisebb pártok szavazóiról is pontosabb képet kapunk. Vizsgálatunkból kiderül, hogy városiak, az egyháziasan vallásosak, a magasabb végzettségűek és az 50 és 70 év közöttiek csoportjába tartozók átlag felett, mentek el szavazni április 9-én. Adataink szerint az SZDSZ és az MDF szavazóinak átlagéletkora alacsonyabb a Fideszénél, és a kispártok esetében a kampány hajrája sok szavazatot hozott az utolsó hetekben. A Fidesz továbbra sem tud megerősödni a fővárosban, és nem tudta várakozásainak megfelelően mozgósítani a fiatalokat, ugyanakkor a hívő emberek és a vállalkozók többsége mögöttük állt a szavazáson. Ismét megerősítésre került, hogy az MSZP elsősorban az 50 év felettiek szimpátiáját élvezi, sok nyugdíjas támogatóval, ugyanakkor a 40 év alattiak és az első szavazók körében is van utánpótlása a pártnak.

Közélet \\ 2006-04-09
A Forsense és a Duna TV közös exit poll kutatásának eredményei a 2006. évi választások első fordulójáról

A Duna Televízió megbízásából készült választási felmérést az április 9-i esti választási műsorban, a Dunatv.hu-n valamint a Forsense és a Századvég honlapján hoztuk először nyilvánosságra. A napközbeni adatokat először délután 17:00 órakor összesítettük, majd pedig a 19:00 óráig beérkezett adatok alapján becsültük meg a pártok választási eredményeit. A második adatösszesítés alapján a Századvég mandátumbecslést végzett, melyet szintén a Duna TV választási műsora mutatott be.

Közélet \\ 2006-04-08
Társadalmi csoportok helyzete 2006. februárban

A választási kampány egyik központi témája lett, hogy egyes társadalmi csoportok helyzete, életszínvonala miként változott az elmúlt négy év során. Felmérésünkben arra kerestük a választ, egyes kiválasztott rétegek esetében miként vélekednek ezzel kapcsolatosan a megkérdezettek.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva