Forsense \\ 2017-06-09
Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Piac- és közvélemény-kutatások lebonyolítás céljából történő adatkezelés

 

A Forsense 2.0 Kft. (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 45. 3. em. 2.) piac- és közvélemény-kutatásaihoz gyűjti az lehetséges válaszadók adatait. Amennyiben Ön részt kíván venni felméréseinkben, személyes adatai (vezeték- és keresztnév, elektronikus levelezési cím és irányítószám) megadásával és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával csatlakozhat az kitöltőinkhez.

 

A beküldött adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személy, részére nem továbbítja. Az adatokat kizárólag arra használjuk fel, hogy kérdőíveink kitöltésére szóló meghívót küldjünk Önnel elektronikus levélben.

 

2. Piac- és közvélemény-kutatásokhoz kapcsolódó nyereményjátékok lebonyolítása céljából történő adatkezelés

 

Felméréseink során esetenként nyereményjátékot hirdetünk kitöltőink számára. Nyereményjátékon azok a válaszadók vesznek részt, akik teljes egészében kitöltik azt a kérdőívet, amelyhez a játék kapcsolódik, a kitöltés végén checkbox kipipálásával kijelentik, hogy elfogadják a nyereményjátékon való részvétel szabályait és feltételeit, és hozzájárulnak, hogy adataikat (vezeték- és keresztnév, elektronikus levelezési cím és irányítószám) a Forsense 2.0 Kft. a nyereményjáték lebonyolítása, valamint a későbbiekben kérdőívek kitöltésére szóló meghívók továbbítására felhasználja.

 

A beküldött adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személy, részére nem továbbítja. Az adatokat kizárólag arra használjuk fel, hogy a nyereményjátékot lebonyolítsuk, eredményéről értesítést küldjünk és kérdőíveink kitöltésére szóló meghívót küldjünk Önnel elektronikus levélben.

 

3. Az adatkezelés jogalapja és a hozzájárulás visszavonása

 

A Forsense 2.0 Kft. tevékenysége során az Ön személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása alapján gyűjti és kezeli. Az Ön hozzájárulása bármikor, indokolás nélkül visszavonható a Forsense 2.0 Kft.-hez (Forsense 2.0 Kft., iroda@forsense.hu, 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 45. 3. em. 2.) eljuttatott nyilatkozat útján.

 

A Forsense 2.0 Kft. az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ezt követően megsemmisíti a kezelt személyes adatokat.

 

4. Az Önt az adatkezelés tekintetében megillető jogok és a jogorvoslati lehetőségek

 

Ön a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet a Forsense 2.0 Kft.-től. Kérheti továbbá a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását is. Ön az említett jogaival az érintett adatkezelőhöz eljuttatott nyilatkozata útján élhet (Forsense 2.0 Kft., iroda@forsense.hu, 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 45. 3. em. 2.).

 

Amennyiben Ön kifogásolja az adatkezelés jogszerűségét, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5., telefon: 06 1/391-1400, telefax: 06 1/391-1410), illetve a bírósághoz fordulhat. A személyes adatok kezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági nyilvántartásba vette (NAIH-85265/2015, NAIH-85291/2015).

 

5. Összefoglaló táblázat

 

Adatkezelési cél

Piac- és közvélemény-kutatások lebonyolítása

Nyereményjáték lebonyolítása

Adatkezelő

Forsense 2.0 Kft.

Forsense 2.0 Kft.

Kezelt személyes adatok

vezeték- és keresztnév, elektronikus levelezési cím és irányítószám

vezeték- és keresztnév, elektronikus levelezési cím és irányítószám

Az adatkezelés jogalapja

hozzájárulás

hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig

a nyereményjáték lezárása

Az adatait beküldőt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

a. tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint egyéb, az adatkezelés információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott lényeges körülményeiről,
b. kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
c. tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő részére jelent előnyöket, vagy ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés céljára történik.

Amennyiben az adatait beküldő szerint az adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 06 1/391-1400, telefax: 06 1/391-1410) ügye kivizsgálásának érdekében. A vizsgálat ingyenes.

Az adatait beküldőnek lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.

Az adatait beküldő további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 14. § -19. §, valamint a 21. § -22. §-ai tartalmazzák.

Facebook
© 2019 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva