» A klímaváltozás kihívásaira adható válaszok percepciója a magyar társadalomban
Környezet \\ 2022-05-21
A klímaváltozás kihívásaira adható válaszok percepciója a magyar társadalomban

A klímaváltozás elleni harc, a fenntarthatóság és a gazdasági növekedés gyakran ütköző érdekei kapcsán fontos látni, a közvélemény hogyan viszonyul ezekhez a kérdésekhez. A klímaváltozással kapcsolatos attitűdök, a klímaváltozás kihívásaira adható válaszok percepciója több korábbi kutatásunknak is témája volt. Így országos reprezentatív felmérésünk nem csak a legfrissebb helyzetkép felvázolására ad lehetőséget, hanem a vélemények időbeli változásának nyomon követésére is. 

Az elmúlt években végzett kutatásaink során – egészen 2020 márciusáig – az emberiséget érintő legsúlyosabb kihívásnak rendre a klímaváltozást tartották a kérdezettek. A kirobbanó koronavírus-járvány azonban minden más témát felülírt. 2020 márciusában már a kérdezettek harmada a járványokat nevezte a legnagyobb kihívásnak, három említés alapján pedig a kétharmadot is elérte azok aránya, akik szerint a jövőben komoly fenyegetést jelenthetnek a világjárványok. A járványoktól való félelem mindent felülíró hatása azonban már egy hónap alatt, 2020 áprilisára alábbhagyott. 2021 szeptemberében készült felmérésünk szerint az éghajlatváltozást a válaszolók közel egyharmada jelölte meg első helyen, míg a járványokat 16 százalékuk említette.

Tanulságos összevetni az első helyen említett kihívásokat az elmúlt öt évben végzett kutatásainkkal. Az aktualitások hatása jól látható, 2016 tavaszán a terrorizmus és migráció együttes említése még 40 százalék volt, ami mára kevesebb, mint a felére csökkent. Öt éve a járványokat még csak 4 százalék említette első helyen, ez 2020 elején látványosan növekedett, majd viszonylag gyorsan vissza is csökkent, de még mindig jóval többen tartják a legnagyobb kihívásnak, mint a koronavírus-járvány előtt.

A kérdezettek 95 százaléka egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy a klímaváltozás egy napjainkban is zajló jelenség, 72 százalékuk teljes mértékben egyetért azzal, hogy ehhez az ember tevékenysége is hozzájárul, 74 százalékuk pedig nagyon komoly problémának tartja. Ezek az értékek évek óta nagyon magasak, és az egyetértők kiemelkedő aránya azt is jelzi, hogy e kérdések megítélését gyakorlatilag nem befolyásolja az emberek szocio-demográfiai háttere, azaz a klímaváltozást szinte mindenki létező és súlyos problémának tartja. 

A kérdezettek kétharmada valamennyire tájékozottnak, 8 százaléka pedig nagyon tájékozottnak tartja magát a klímaváltozással kapcsolatban, a válaszokból képzett index értéke 60 pont. A klímaváltozás hét lehetséges következményéből választhatták ki, hogy melyiktől tartanak leginkább. A legtöbben azt a veszélyforrást említették első helyen és három említésből összesen is, amit szinte mindenki már most megtapasztalhat, vagyis a szélsőséges időjárást. Ezt a kérdezettek közel fele említette első helyen, többen, mint a következő három fenyegetést összesen. 

 

A teljes tanulmány itt elérhető.

Facebook
© 2023 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva