Társadalom \\ 2022-01-14
Mezőgazdaság és fenntarthatóság

A fenntartható gazdaság és társadalom egyik sarokköve a mezőgazdaság. Ez alatt nem kizárólag szűk értelemben véve a mezőgazdasági termelést kell érteni, hanem a szektorhoz valamilyen módon kapcsolódó számos egyéb iparágat is.

A Forsense országos közvéleménykutatásának egyik kiemelt témája volt, hogy a magyar lakosság miképpen vélekedik a mezőgazdaság és a mezőgazdasági gazdálkodók szerepéről, különös tekintettel a klímaváltozásra. Korábbi felméréseinkhez hasonlóan a legtöbb kérdezett szerint a mezőgazdasági gazdálkodók legfőbb feladata, hogy egészséges, megbízható minőségű élelmiszert biztosítsanak a lakosság számára. A hat opció között több olyan állítás is szerepelt, amelyek a fenntarthatóság egyes szempontjait domborítják ki (így a környezet védelmét is figyelembe vevő mezőgazdasági tevékenységet a kérdezettek több mint fele nagyon fontosnak tartja), azonban a válaszokból az is látható, hogy a legfontosabb szempontnak a saját fogyasztási igényeik kielégítését látják. 

Szintén hat opció kapcsán osztályozhatták a kérdezettek, hogy azokat mennyire tartják fontosnak az agrárium támogatása kapcsán. A fontos és nagyon fontos válaszok aránya minden esetben nagyon magas volt, így az indexpontszámok értéke is 75-84 pont között alakult. Kutatásunk szempontjából fontos eredmény, hogy a fenntarthatóság és klímaváltozás kérdése fontos szempontként jelenik meg, hiszen e két opció esetében a legmagasabb a „nagyon fontos” választ adók aránya.

A kérdezettek kétharmada úgy véli, hogy biogazdálkodás fenntartható gazdálkodási rendszer. A „bio” egyébként is kiváló, erős hívószó, a kérdezettek közel négyötöde híve az ökológiai gazdálkodás erősítésének. 

A jövő mezőgazdaságához kapcsolódó képzetek tekintetében egyértelmű az ökológiai gazdálkodás, illetve a robottechnológia támogatása. A műtrágyák, növényvédőszerek alkalmazását jóval kevesebben támogatják, bár a válaszokból képzett indexpontszám még ebben az esetben is meghaladta a közepes értéket. A génmódosított növények termesztését viszont a kérdezettek negyede teljes mértékben elutasítja, s ez az egyetlen technológia, amely esetében az index nem érte el az 50 pontot.

A teljes tanulmány itt elérhető.

 

Facebook
© 2023 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva