Környezet \\ 2022-12-01
A hulladékgazdálkodással – újrahasznosítással kapcsolatos ismeretek és vélemények alakulása Magyarországon

2020-ban 364 kg volt Magyarországon az egy főre eső települési hulladéktermelés. Ezzel – akárcsak a korábbi években – hazánk jelentősen elmarad az EU-s átlagtól, ami 2020-ban 505 kg/fő volt. Az egész EU-n belül csak Romániában és Lengyelországban volt alacsonyabb ez a mutató 2020-ban. A változás trendje eltér az EU egészétől, hiszen míg uniós szinten gyakorlatilag […]

Környezet \\ 2022-09-28
Digitalizáció és fenntarthatóság

A magyarok számára fontos szempont a fenntarthatóság a digitális eszközök használata során: a válaszadók lényegében egyöntetűen egyetértettek abban, hogy a gyártókat kötelezni kellene arra, hogy könnyebbé tegyék az eszközök javítását vagy azok egyes részeinek kicserélését. Ugyanakkor a többség nem szívesen hozna anyagi áldozatot ennek érdekében.  Az EU fenntarthatósággal, és ezen belül a digitalizációval kapcsolatos célkitűzéseinek […]

Környezet \\ 2022-07-11
Megújuló energiaforrások

Tanulmányunkban a megújuló energiaforrások hazai felhasználásának és termelésének aktuális trendjeire, Magyarország ezen a területen betöltött Európai Uniós pozícióira, a megújulók használatával kapcsolatos lakossági ismeretekre, véleményekre fókuszálunk. Uniós összehasonlításban meglehetősen gyenge Magyarország pozíciója a megújuló energiaforrások felhasználása terén. A 2020-ra vállalt 13%-os arányt korábban már elérte hazánk, de az utóbbi évek csökkenő trendje miatt ez kérdésessé […]

Környezet \\ 2022-05-21
A klímaváltozás kihívásaira adható válaszok percepciója a magyar társadalomban

A klímaváltozás elleni harc, a fenntarthatóság és a gazdasági növekedés gyakran ütköző érdekei kapcsán fontos látni, a közvélemény hogyan viszonyul ezekhez a kérdésekhez. A klímaváltozással kapcsolatos attitűdök, a klímaváltozás kihívásaira adható válaszok percepciója több korábbi kutatásunknak is témája volt. Így országos reprezentatív felmérésünk nem csak a legfrissebb helyzetkép felvázolására ad lehetőséget, hanem a vélemények időbeli […]

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva