Gazdaság \\ 2008-12-19
Egyre többen érzik a válság hatását

A Forsense 2008 decemberében végzett országos közvélemény-kutatásában – az előző két hónaphoz hasonlóan – a globális pénzügyi- és hitelválságra vonatkozó kérdések is szerepeltek. A válaszokból kirajzolódó kép azt mutatja, hogy a válság valós és előre jelzett hatásai fokozatosan érik el a közvéleményt, a társadalom egyre nagyobb része érzi magát érintettnek.

Gazdaság \\ 2008-12-19
Pálinkafogyasztás

A jó magyar pálinkának nincsen párja. Különös igaz ez 2002 július elsejétől, mert ekkor vált Hungaricummá a pálinka (így leírva). Ettől kezdve négy osztrák tartomány kivételével, csak Magyarországon, helyi gyümölcsből, szigorú szabályok betartása mellett készülhet pálinka.

Gazdaság \\ 2008-12-05
Egyre többen érzik a pénzügyi válságot

A Forsense 2008 novemberében végzett országos közvélemény-kutatásában – az előző hónaphoz hasonlóan – a globális pénzügyi- és hitelválságra vonatkozó kérdések is szerepeltek. A válaszokból kirajzolódó kép azt mutatja, hogy a válság valós és előre jelzett hatásai fokozatosan hatják át a közvéleményt, a társadalom egyre nagyobb része érintettnek érzi magát. Nőtt a jövővel kapcsolatos borúlátás, a válaszokból kiderül, hogy a devizahitellel rendelkezőket érintik meg legintenzívebben a következmények.

Gazdaság \\ 2008-10-22
A hitelválság hatásai Magyarországon

A Forsense 1000 fő megkérdezésével kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a globális hitelválság Magyarországot érintő hatásairól. Az alábbiakban az ezekre adott válaszok eredményeit ismertetjük, s ahol lehetőség nyílik rá, ott összehasonlítást is végzünk az amerikai Gallup Intézet hasonló témában végzett kutatásainak eredményeivel. Az amerikai adatok csak tájékoztatásul szolgálnak, a közvetlen összehasonlítás természetesen nem lehetséges, hiszen míg nálunk jelenleg csak a válságra utaló jelek tapasztalhatóak, addig az USA-ban ez a folyamat már jóval korábban kezdődött, és az ott élőket közvetlenül érinti annak hatása.

Gazdaság \\ 2008-07-28
Megállapítások a mobiltelefon-használattal kapcsolatosan

A megkérdezettek 72 százaléka rendelkezik mobiltelefonnal. Ezen felül további 6% potenciális mobil-tulajdonos, de nem volt hajlandó válaszolni az erre vonatkozó kérdésre, míg 22% válaszolt határozott nemmel arra, hogy van-e mobiltelefonja. (A továbbiakban a mobilhasználókat tekintjük a mintának, a százalékok erre a csoportra vonatkoznak).

Gazdaság \\ 2008-06-24
Nyaralási tervek 2008-ban

A Forsense 2008. június 11 és 18 között kérdőíves közvélemény-kutatást végzett, melynek során mintegy 1000 embert kérdeztünk arról, hogy tervez-e nyaralást a következő hónapokban.

Gazdaság \\ 2008-06-19
A gazdasági javaslatokat nem politikai hovatartozás szerint értékelik az emberek

Legutóbbi adatfelvételünk az elmúlt hetekben napvilágot látott, magyar gazdaságot és adórendszert érintő reformokkal foglalkozott.

Gazdaság \\ 2008-06-03
Étkezési és étteremlátogatási szokások a Belvárosban

A Forsense 2008 áprilisában telefonos közvélemény-kutatást végzett Budapest belvárosi lakóinak étteremhasználati és étkezési szokásairól.

Gazdaság \\ 2008-05-07
Várakozások 2008

A kérdezettek kétharmada válaszolt úgy hogy romlott az ország gazdasági helyzete az elmúlt egy esztendő során, a saját anyagi helyzet tekintetében pedig közel 50%-os a romlást észlelők aránya.

Gazdaság \\ 2008-05-06
Petőfi Rádió

A Forsense 2008. áprilisi országos közvélemény-kutatásában a Petőfi Rádió megítélésére vonatkozóan is szerepeltek kérdések, különös tekintettel az ORTT-nek arra a döntésére, mely szerint az adó nem tesz eleget a médiatörvényben a közszolgálati műsorszolgáltatók számára előírt alapelvi követelményeknek.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva