» A vízhez, vízhasználathoz, a vízzel kapcsolatos kihívásokhoz kötődő témák
Környezet, innováció \\ 2019-10-08
A vízhez, vízhasználathoz, a vízzel kapcsolatos kihívásokhoz kötődő témák

 

A vizek elszennyeződésének a korábbi elemzésben is említett kihívása mellett az ország egyes területeinek sokan tartanak a kiszáradásától is, mint a vízzel kapcsolatos fontos környezeti fenyegetéstől. Ugyanakkor az árvizek lehetséges okainak értékelésekor is az extrém időjárási viszonyokat és a klímaváltozást tekintik a legsúlyosabb gondnak a kérdezettek, míg az árvízvédelemmel kapcsolatos tényezők hátrébb sorolódnak ebben a megközelítésben.

 

A vízzel való takarékoskodás erős követendő normaként jelenik meg a magyarok számára. Ezt jelzi az is, hogy a kérdezettek közül relatíve sokan gondolják úgy, hogy takarékoskodnak a vízzel, és csak 15 százalékuk állítja, hogy otthoni vízfogyasztásuk meghaladja más, hasonló háztartásét. A klímatudatossághoz hasonlóan itt is egy kifejezetten pozitív önkép rajzolódik ki, amely a valósággal nem feltétlenül van összhangban: miközben a saját vízfogyasztását a kérdezettek valószínűleg tekintélyes része alulbecsli, önképe szerint minden második kérdezett takarékosan bánik a vízzel.

 

A vízfogyasztásra, illetve a víztakarékosságra vonatkozó véleménye és attitűdjei alapján négy csoportba soroltuk a megkérdezetteket. A csoportok elnevezése azok legfontosabb, a víztudatosság szempontjából legjellemzőbb karakterjegyeire utal:

 

A tudatosak többségénél a vízzel való takarékosság olyan belülről vezérelt érték, ami minden bizonnyal a napi gyakorlatban is tudatos elkötelezettséggé vált. Ők a felnőtt lakosság kb. egynegyedét teszik ki.

A normakövetők csoportjába tartozóknál erős a víztakarékosság iránti elvárás mind környezetükkel, mind saját magukkal szemben és ezzel összefüggésben környezetük részéről is erős elvárást éreznek ennek kapcsán.

A szkeptikusok nem hisznek abban, hogy egyéni szokásaik, illetve azok megváltozása hatással lehet a környezet állapotára. Utóbbi két csoporthoz egyaránt a magyar lakosság közel 30-30%-a tartozik.

A közömbösök csoportjába tartozók többsége alapvetően tisztában van azzal, hogy szokásai befolyásolhatják a környezet állapotát, mégsem érez sem belső, sem külső indíttatást a vízzel való takarékoskodásra. A válaszok alapján kb. minden hatodik magyarországi lakos sorolható ebbe a csoportba.

 

A magyar lakosság meghatározó része elégedett az ivóvíz szolgáltatással, és alapvetően bízik a vezetékes vízszolgáltatójában. A többség fontosnak tartja a vízellátás minőségével kapcsolatos rendszeres lakossági tájékoztatást.

A teljes elemzés itt olvasható.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva