Társadalom \\ 2007-11-09
Városmisszió 2007

2007. szeptember második felében zajlott Budapesten a Katolikus Egyház Városmisszió nevű rendezvénysorozata. A Forsense szeptemberi országos kutatásában több kérdést is feltettünk a rendezvénnyel kapcsolatban.

A Városmisszió 2007 ismertsége

A missziós eseménysorozatra vonatkozó kérdések közül az első az eseménysorozat ismertségére vonatkozott. A megkérdezettek 23%-a hallott arról, hogy Budapesten Városmissziót tartott a katolikus egyház. A budapestiek az átlagosnál nagyobb arányban értesültek a Városmisszióról, ugyanakkor közel 2/3 részükhöz nem jutott el az esemény híre.

A misszió egyik fő célcsoportja, a fiatalság az átlagosnál is kevésbé volt informált az eseményről, míg a nyugdíjas korúak körében volt a legmagasabb a rendezvénysorozat ismertsége, a 64 év felettiek 32%-a hallott róla. Az egyháztól való távolság erősen befolyásolja a Városmisszióval kapcsolatos informáltságot, míg a legalább hetente templomba járók 44%-a hallott róla, addig a soha templomba nem járók esetében csak 16% ez az arány.

A rendezvény időbeli előrehaladtával nőtt azoknak a száma, akik hallottak az eseménysorozatról, a megkérdezettek 18%-áról 25%-ra emelkedett ez az arány.

Arra a kérdésre, hogy mit hallottak a Városmisszióról, a válaszadók valamivel több mint fele – azok közül, akik egyáltalán hallottak róla – semmilyen konkrétumot nem tudott említeni. Emellett két válasz fordult elő viszonylag gyakran: az utcai evangelizáció, térítés (29%), valamint a kulturális rendezvények, koncertek, kiállítások (22%).

A Városmisszió 2007 sikeressége

Minden mintába került személytől megkérdeztük, hogy milyen ötletnek tartja a Városmissziós rendezvénysorozatot, „amelynek keretében kulturális programok, előadások, tanúságtételek, utcai evangelizáció segítségével szeretné átadni üzenetét a Katolikus Egyház a budapestieknek”.

A megkérdezettek többsége (55%) pozitív véleménnyel van a Városmisszióról, ezen belül 13% kifejezetten nagyon jó ötletnek tartja. Kb. minden negyedik válaszadó (26%) van ezzel ellentétes állásponton, míg 19% nem tudott vagy nem akart véleményt mondani a kérdéssel kapcsolatosan. Az életkori csoportokat tekintve a fiatalabbak nagyobb arányban pártolják a Városmissziót, mint az idősebbek, de – mint láthattuk – épp hozzájuk jutott el az átlagosnál kisebb arányban a rendezvénysorozat híre.

A Városmisszió 2007 látogatottsága

Utolsó kérdésünk arra vonatkozott, hogy a kérdezett részt vett-e, illetve – az esemény hetében – részt szándékozik-e venni a Városmisszió rendezvényein. 3% volt azok aránya, akik már részt vettek valamelyik rendezvényen, vagy azt válaszolták, hogy részt szándékoznak venni.

A kutatás módszertana

A Forsense a kérdőíves közvélemény-kutatásának adatfelvétele 2007. szeptember 18. és 27. között zajlott, melynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdeztek meg a kérdezőbiztosok CATI módszerrel aktuális közéleti, társadalmi kérdésekről. A minta a legfontosabb szocio-demográfiai tényezők (nem, kor, régió, lakóhely településtípusa, iskolai végzettség) alapján reprezentálja a felnőtt korú magyar lakosságot.

 

2007. 11. 9.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva