» Városdinamika és az Európai Unióból érkező források lakossági percepciói II.
Társadalom \\ 2008-06-03
Városdinamika és az Európai Unióból érkező források lakossági percepciói II.

Városdinamika

Az év első öt hónapjában az igen alacsonynak mondható 25 pontos stagnálás után enyhén csökkent az ország lakosságának általános közérzetét mérő index (KI), jelenleg 23 ponton áll az értéke a 0-tól 100 pontig terjedő skálán. A Települési Közérzet Index (TKI) hasonló skálán mért mutatójában ugyanakkor nem tapasztalni ugyanilyen visszaesést, sőt, a periódus elején mért 44 pontos érték enyhe emelkedés után jelenleg 46 ponton áll.

Csökkent a Fidesz és az MSZP szavazói közti jelentős különbség a TKI-re nézve. Míg januárban még 17 ponttal volt magasabb a szocialista szavazók indexe a fideszesekénél, addig az előző hónapban 9 pont, májusban pedig csupán 11 pont volt a különbség. A csökkenés – csakúgy, mint az országos közérzet (KI) változása esetében – elsődlegesen az MSZP szimpatizánsok romló hangulatának köszönhető, míg a Fidesz szavazói esetében alig tapasztalunk változást. Az MSZP-sek TKI-értéke 2008 májusában 52 pont volt, a fideszeseké pedig 41 pont.

A TelepülésDinamikai Index (TDI) a többi hasonló településhez viszonyítva értékelteti a megkérdezettekkel a saját lakóhely elmúlt 5 éves fejlődését. Itt gyakorlatilag semmilyen változás nem történt az év eleje óta, az átlagérték 51 ponton stagnál. Ugyanezt tapasztaljuk a lakóhely helyzetének átlagos mutatójánál is, amely szintén 51 pontot mutat a 100 fokú skálán. A pártpreferencia csak a TDI-t befolyásolja némiképp, de a szavazótáborok közti különbség itt kisebb, mint a TKI-nál (az MSZP-szavazók indexértéke 57 pont volt májusban, a Fidesz-szavazóké pedig 49 pont). A lakóhely helyzetének átlagos mutatója esetében viszont gyakorlatilag semmilyen eltérés nincs a két nagy szavazótábor között.

Megvizsgáltuk azt is, hogy a település polgármesterének párthovatartozása hatással van-e a település megítélésére. Azt találtuk, hogy a megyei jogú városok esetében a Fidesz által támogatott települések TKI-je enyhén magasabb az MSZP-s polgármesterrel bíró települések mutatójánál (50 ill. 46 pont). A település méretének csökkenésével párhuzamosan azonban fordul a kocka, s míg az egyéb városok esetében csak 2 pont, addig a 2000 főnél nagyobb falvaknál 4 pont, a 2000 főnél kisebb településeken pedig 11 pont a különbség az MSZP-s polgármesterű települések javára a fideszesekkel szemben. (Az igazság az, hogy a településméret csökkenésével párhuzamosan csökken a vizsgálható mintaméret is, ami azt jelenti, hogy a nagyobbnak tűnő eltérések is csak óvatosan általánosíthatók a teljes lakosságra). A TelepülésDinamikai Index esetében hasonló különbségek tapasztalhatók, csak némileg nagyobb mértékű eltérésekkel. Tehát míg a megyei jogú városok esetében megint csak 4 pontos előnyt tapasztalni a fideszes polgármester vezette városokban, addig az egyéb városokban 7, a 2000 főnél nagyobb falakban 9, az ennél kisebb településeken pedig 16 pontos előnyt mérünk az MSZP-s vezetésű települések javára a fideszesekkel szemben. A növekvő különbség annak köszönhető, hogy míg az MSZP-s polgármesterű települések esetében nincs jelentős eltérés a településméret szerint, addig a Fidesz-vezetésűek esetében a mérettel párhuzamosan csökken a két mutató értéke is.

A települési választási eredményeket is figyelembe vettük a két indexben mutatkozó különbségek magyarázatára, de érdekes módon úgy találtuk, hogy ez a szempont kevéssé játszik szerepet. Sem a páronkénti korrelációk, sem a lineáris regressziós modell nem hozott eredményt annak kimutatásában, hogy a település pártválasztási klímája eltérő indexértékeket eredményezne. Ez a megállapítás mind a parlamenti, mind az önkormányzati választásokon kialakult politikai mikroklímára vonatkozik.

EU-s fejlesztési források

A megkérdezetteknek körülbelül egyharmada tud olyan fejlesztésről, vállalkozásról, intézményről a saját környezetében, amely az elmúlt években európai uniós támogatásban részesült.

A kérdezett közvetlen lakókörnyezetének, településének, kistérségének a fejlődését az EU-s fejlesztési források némileg közepesnél kisebb mértékben segítik a megkérdezettek szerint. (A 100 fokú skálán az átlagérték 44). Az EU-s fejlesztési forrásoknak az ország fejlődésében játszott szerepét még kisebbre ítélik a megkérdezettek. (májusi átlagérték: 37 pont). Míg az MSZP szavazói mindkét esetben némileg 50 pontnál magasabb értékelést adtak (ország: 51 pont, település: 54 pont), addig a Fidesz szavazói jóval nagyobb eltérést mutatnak ezen a téren: a helyi hasznosulást 40 pontra osztályozzák, az országosat pedig mindössze 28 pontra.

font color=”#000000″>A település helyzetével kapcsolatos indexek esetében tapasztalt hatás itt is megfigyelhető, csak jóval gyengébben. Míg a megyei jogú városok esetében gyakorlatilag nincs különbség a Fidesz ill. az MSZP vezette városok lakóinak értékelése közt a fejlesztési források hatásosságának megítélésében, addig a nagyobb falvak és az egyéb városok esetében kisebb mértékű (4-5 pont), a 2000 főnél kisebb falvak esetében viszont jóval nagyobb az eltérés a Fidesz vezetésűekhez képest (17 pont az MSZP-s polgármesterek által vezetett települések javára).

A politikai mikroklíma hatásának vizsgálata itt is azt mutatta, hogy sem a kétváltozós korrelációk, sem a regressziók nem mutatnak komolyabb elmozdulást az év eleje óta.

Módszertan

Az adatok a Forsense Piackutató Intézet omnibusz adatfelvételeiből származnak. 2008. január és májusa között összesen 5000 embert kérdeztünk meg CAPI módszerrel aktuális közéleti, politikai kérdésekről.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva