Társadalom \\ 2008-06-04
Televízió híradók hitelessége 2008 május

A Forsense Piackutató Intézet korábban már több alkalommal is vizsgálta a televízió híradók hitelességével kapcsolatos lakossági véleményeket. 2008 májusi omnibusz kutatásunkban több kérdés is szerepelt a témával kapcsolatban. Az elemzés az aktuális kutatás eredményeit ismerteti, valamint reflektál a korábbi eredményekhez képest történt elmozdulásokra.

Híradók nézettsége

Az emberek 71% szokott napi rendszerességgel közéleti, politikai hírműsorokat nézni. Mindössze 3,6% válaszolta azt, hogy soha nem néz ilyen műsorokat.

A legtöbb embert továbbra is az RTL Klub híradója ér el, a kérdezettek 34%-a mondta, hogy leggyakrabban az RTL híradóját nézi. A második legnézettebb az M1, a harmadik pedig a TV2. A válaszolók 14%-a pedig a HírTV hírműsorait nézi (17% a HírTv híradójának nézettsége abban a csoportban ahol fogható a csatorna). Ez részben abból is következik, hogy a HírTv műsorstruktúrájában felül vannak reprezentálva a hírműsorok és a híradók.

A napi rendszerességgel híreket nézők (69%) között kisebb a különbség az RTL és az M1 között. Az RTL híradóját 28% nézi leggyakrabban, az M1 híradóját 25%. A további sorrend hasonló, mint a teljes nézőközönség esetén.

A hitelesség kérdése

A leghitelesebb híradónak továbbra is az M1 esti híradóját tartják.

Az adatok nem mutatnak jelentős változásokat 2007 októberéhez képest az M1 kis mértékben erősödött (+2), és az RTL Klub őrzi második helyét a hitelességi versenyben.

Az M1 hitelességi előnye elsősorban a magukat baloldalinak vallók pozitív értékelése miatt alakult ki, 38%-uk nyilatkozott úgy, hogy az M1-é a leghitelesebb híradó, de ebben a csoportban az ATV is 13%-ot ért el.

A magukat jobboldalinak tartók egyértelműen a HírTv-t favorizálják, 35%-uk szerint a hírcsatorna a leginkább hiteles információforrás. Ha csak azokat a háztartásokat vizsgáljuk, ahol fogható a HírTv ez az arány megemelkedik 42%-ra.

Az RTL Klub esetében egy másik demográfiai csoport emelhető ki, aki az átlagnál hitelesebbnek gondolja. Ez a csoport az alapfokú iskolai végzettségűek csoportja, ők az RTL híradóját tartják a leghitelesebbnek (28%).

Korcsoportok szerinti bontást vizsgálva, a vártnál hitelesebbnek tartják az RTL híradóját a 35 év alattiak, míg az idősek inkább az M1 és az ATV híradóját preferálják jobban, mint a teljes népesség.

Abban az esetben, amikor a három földfelszíni csatorna híradói közül kell választani, még meggyőzőbb az M1 előnye.

A kérdezettek 37%-a szerint az M1 a leghitelesebb híradó, az RTL ebben az összehasonlításban is őrzi második helyét a rangsorban.

Külön érdekes megvizsgálni annak a csoportnak a másodlagos preferenciáját, akik a HírTv-t tartották leghitelesebb információforrásnak. Ő közöttük a sorrend megegyezik a teljes népesség esetén mért sorrenddel, de a kereskedelmi csatornákat kevésbé preferálják, és közöttük igen magas azoknak az aránya is, akik egyik híradót sem tartják hiteles információforrásnak (22%).

Az adatokból egyértelműen kirajzolódik, hogy bár az M1 híradóját tartják a leghitelesebbnek, mégis az RTL híradója a legnézettebb. Ez abból következik, hogy az M1-et leghitelesebbnek tartók mindössze 60%-a nézi is rendszeresen az M1 híradóját, 20% viszont az RTL híradóját választja ebből a csoportból is. Azok, akik egyik híradót se tartják hitelesnek szintén az RTL preferálják leginkább.

 

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva