Közélet \\ 2008-07-28
Politikusi népszerűség 2008 júliusában

A legutóbb 2008 májusában végzett politikusi népszerűségmérésünkhöz képest kettős tendencia figyelhető meg. Egyrészt a fideszes politikusok népszerűségi indexe stagnál (a nyolc ellenzéki politikus indexének átlaga változatlanul 49 pont), az MSZP politikusainak értékelése viszont 3 pontot javult (39-ről 42-re). Ez azt jelenti, hogy döntően fideszes politikusok foglalják el a népszerűségi rangsor első, szocialisták pedig a második felét, de a közöttük lévő távolság némiképp csökkent. Ez azt is jelenti ugyanakkor, hogy megfordult a korábbi tendencia, hiszen májusi adatfelvételünk során még azt tapasztaltuk, hogy a szocialista politikusok népszerűségi indexe csökkent, a fideszeseké pedig változatlan volt.

A százfokú skálán mért népszerűségi index alapján a politikusi rangsor utolsó hét helyén volt, vagy jelenlegi koalíciós politikus áll. A legnépszerűtlenebb politikus helyét továbbra is Kóka János foglalja el. Az SZDSZ ex-elnökének rokonszenvindexe májushoz képest egy ponttal emelkedett, de még így is hat pontos hátrányban van Gyurcsány Ferenchez képest. Az SZDSZ-es politikusok is – a szocialistákhoz hasonlóan – összességében javítottak eredményeiken, hiszen Kókán kívül Demszky Gábor indexe két ponttal emelkedett, igaz azonban, hogy Fodor Gáboré egy ponttal csökkent a tavasszal mért eredményhez képest. Az SZDSZ kormányból való kilépésével tehát összességében csekély mértékben nőtt mind a liberális, mind a szocialista politikusok népszerűsége.

A baloldali politikusok közül változatlanul ketten szerepelnek csupán a lista első felében, Szili Katalin (56 pont), illetve Fodor Gábor (50 pont), közülük is a házelnök eredménye figyelemreméltó, hiszen rokonszenvindexe négy ponttal magasabb, mint májusban. Ennek köszönhetően Szili Katalin már a harmadik legnépszerűbb politikus, csupán három ponttal marad le Sólyom László és Kósa Lajos mögött.

A debreceni polgármester továbbra is a legnépszerűbb politikus, de rokonszenvindexe májushoz képest pontszáma három ponttal csökkent (jelenleg 59 pont), míg a második helyen álló Sólyom Lászlóé két ponttal nőtt, így a két politikus pontszáma megegyezik. A lista első felében Szili Katalinon és Fodor Gáboron kívül csak jobboldali politikusok szerepelnek csupán Navracsics Tibor, Semjén Zsolt és a változatlanul legnépszerűtlenebb Fideszes politikus, Mikola István szorult a lista második felére. A felmérésünkben szereplő két MDF-es politikus a középmezőnyben, a lista 6. (Dávid Ibolya), illetve 11. (Herényi Károly) helyén található

A februári felmérés során a huszonkét felsorolt politikus közül hat esetében haladta meg a közepes értéket jelölő 50 pontot a népszerűségi index, májusban öt esetben, júliusban már csak négy esetben mondható el ugyanez. Összességében a politikusok megítélése mégis egy pontot emelkedett, a 23 politikus indexének átlaga 44-ről 45 pontra nőtt.

A Fidesz szavazói körében a volt kormánykoalíció egyetlen politikusának népszerűsége sem éri el az 50 pontot, s akárcsak májusban, Fodor Gábor és Szili Katalin kivételével a 40 pontot sem, igaz, Szili Katalin értékelése megközelíti a közepes értéket (49 pont). A listán szereplő két MDF-es politikus 45, illetve 43 pontot kapott a Fidesz szavazóitól, ami 2, illetve négy pontos emelkedést jelent. A saját politikusok esetében csupán Mikola István pontszáma nem érte el 60-at, a legmagasabb fokú rokonszenvet pedig változatlanul Orbán Viktor tudhatja magáénak (78 pont, ami két ponttal kevesebb, mint májusban). A pártelnök pontszáma a fideszes politikusok között csupán két ponttal magasabb, mint Kósa Lajosé, a Fidesz szavazói körében pedig Navracsics Tibor a harmadik legnépszerűbb „saját” politikus, 71 ponttal.

Hasonló megosztottságot tapasztalunk az MSZP szavazói esetében is. Gyurcsány Ferenc változatlanul a legnépszerűbb saját táborában, s a szocialista politikusok zömének indexpontszáma eléri a 60 pontot, csupán Bajnai gordon és Juhász Ferenc népszerűségi indexe esik 50 és 60 pont közé. Az MSZP szavazói között nem érte el egyetlen fideszes politikus sem az 50 pontot. Májusban Kósa Lajos még rokonszenvindexe még 51 pont volt, júliusban már csak 45 pont, ennek köszönhető, hogy Kósa már csak holtversenyben vezeti a népszerűségi listát.

Az SZDSZ politikusainak értékelése igen vegyes az MSZP-szavazók esetében: Kóka János kifejezetten népszerűtlen (35 pont, bár ez négy ponttal magasabb érték, mint májusban), Demszky Gábor értékelése közepes (51 pont), Fodor Gáboré viszont a népszerűbb szocialista politikusokéval vetekszik (59 pont).

A pártválasztásukban bizonytalanok szisztematikusan alacsonyabb népszerűségi osztályzatokat adnak a Fidesz és a KDNP politikusainak, mint a teljes megkérdezetti kör. Feltűnő, hogy a bizonytalanok körében legnépszerűbb három politikus között egyetlen fideszest sem találunk, az utolsó 10-ben viszont négyet is (ez azzal magyarázható, hogy a Fidesz támogatottsága maximumán van, vagyis a jelenlegi bizonytalanok körében nagyon kevés a potenciális Fidesz szavazó). Kóka és Gyurcsány ugyanakkor a bizonytalanok körében is a legkevésbé szimpatikus politikus, míg ezen a listán Szili Katalin a legkedveltebb (63 pont).

Módszertan

A Forsense és a Századvég kérdőíves közvéleménykutatást végzett július 9. és 16. között, melynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdeztünk meg CATI módszerrel aktuális politikai, közéleti kérdésekről. A mintavétel alapjául a telefon-előfizetőket tartalmazó adatbázis szolgált, a válaszadók meghatározása több-szempontú rétegzett véletlen kiválasztással történt, a mintavételből fakadó hibák iteratív súlyozás segítségével kerültek korrigálásra. A minta összetétele a legfontosabb szocio-demográfiai tényezők szerint (nem, kor, régió, lakóhely településtípusa, iskolai végzettség) megfelel a felnőtt magyar lakosság arányainak. Az itt közölt adatok nagy valószínűséggel legfeljebb plusz-mínusz 3,1 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezésével kaptunk volna.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva