Társadalom \\ 2008-05-06
Olimpiai bojkott

A Forsense 2008. áprilisi 1000 fős közvélemény-kutatásának adataiból az derül ki, hogy a magyar lakosság döntő része tájékozott a következő olimpiával kapcsolatban. A kérdezettek 86 százaléka tudja, melyik országban rendezik 2008-ban a nyári olimpiát, ugyanis Kínát az összes megkérdezett közül ennyien nevezték meg. A tájékozottabbak közé tartoznak a diplomások (99%), a budapestiek (93%) és a férfiak (92%). Kisebb arányban tudták megnevezni az ázsiai országot a legfeljebb általános iskolát végzettek (76%) és szakmunkások (79%), illetve a nők (80%). A többi csoportban (érettségizettek, városban, falun élők) a Kínát helyesen megnevezők aránya csupán néhány százalékkal tért el az átlagtól, az életkor kapcsán – noha a 35 évesnél fiatalabbak némiképp tájékozatlanabbak voltak – nem találtunk lényeges eltéréseket.

Hasonló tendenciát mértünk az olimpia lehetséges bojkottjával kapcsolatban. A többség e kérdésben is tájékozott, a kérdezettek 92 százaléka állította, hogy hallott a kínai rendezéssel kapcsolatos nemzetközi tiltakozásról, figyelemfelhívó akciókról. Ezúttal is a diplomások (98%), a budapestiek (94%) és a férfiak (95%), válaszoltak legnagyobb arányban igennel, de a legalacsonyabb eredmény is elérte a 86 százalékot (a legfeljebb általános iskolát végzettek körében).

A tiltakozás formáival kapcsolatban a kérdezettek legnagyobb arányban az olimpiai láng kioltására tett kísérleteket említették (68%), ezt követte az olimpia esetleges bojkottja (37%), majd a tiltakozás a kínai kormánynál az emberi jogok megsértése miatt (22%). Csupán a kérdezettek 8 százaléka nem tudott egyetlen tiltakozási formát sem említeni.

A kérdezettek többsége nem értett egyet azzal a lehetőséggel, hogy ha Kína továbbra is megsértené az emberi jogokat, illetve nem változtatna Tibet-politikáján, akkor egyes országok, akár Magyarország is bojkottálhatná az olimpiai játékokat. A bojkott elítélése azonban korántsem egyöntetű. A kérdezettek 37 százaléka egyáltalán, 29 százaléka inkább nem ért egyet azzal, hogy több ország jelezte, esetleg nem venne részt az olimpián. Viszonylag jelentős azok száma, akik egyetértenek a bojkottal: 13 százalék inkább, 11 százalék teljes mértékben támogatná, 11 százalék nem válaszolt a kérdésre. Hogyha a négy válaszlehetőséget 100-as skálára konvertáljuk át, úgy 68 pontot kapunk, ami szintén azt mutatja, hogy a bojkottot elítélők vannak többségben (hiszen 50 felett van az érték), de a tiltakozás e formájának elítélése közel sem egyöntetű.

Az esetleges magyar bojkott megítélése már inkább egyértelmű, hiszen lényegesen magasabb az elutasítók aránya. Az egyáltalán egyet nem értők aránya pontosan 50 százalék volt, és a kérdezettek 25 százaléka inkább nem támogatná az olimpia bojkottját, míg az inkább támogatók aránya 9, a teljes mértékben támogatók aránya pedig 6 százalék volt. A válaszokat 100-as skálára átkonvertálva 77 pontot kaptunk, ami egyértelműen magasabb, mint amit a más országok bojkottjával kapcsolatos kérdésben mértünk.

Végül megnéztük, hogy egyes társadalmi csoportokban milyen különbségek vannak az olimpiai bojkott megítélése kapcsán. Mivel a teljes mértékben elutasítók aránya mindkét opció (nemzetközi, illetve magyar bojkott) esetében elég magas volt, ezért azt vizsgáltuk meg, hogy mekkora az egyes csoportokban a teljesen elutasítók aránya (a teljes mértékben, vagy inkább támogatók aránya között nem mértünk lényeges különbségeket, az eltérések az elutasítás mértékében jelentkeztek).

 

teljes mértékben elutasítja a nemzetközi bojkottot (%)

teljes mértékben elutasítja a magyar bojkottot (%)

     

összes megkérdezett

37

50

     

tudja, hol rendezik az olimpiát

39

53

nem tudja, hol rendezik az olimpiát

26

37

     

férfiak

41

58

nők

34

44

     

budapestiek

51

57

megyei jogú városban élők

40

54

városban élők

35

55

falun élők

30

40

     

legfeljebb 8 általános

26

36

szakmunkás

32

48

érettségi

42

55

diploma

43

57

     

18-34 éves

32

49

35-54 éves

33

50

55 év felett

44

52

A nemzetközi és a magyar bojkott elutasítottsága társadalmi csoportok szerint

A magyar bojkottot teljesen elutasítók aránya minden csoportban magasabb, mint a nemzetközi bojkott esetében (a kérdezettek 35 százaléka mindkét bojkottot teljes mértékben elutasítja, viszont 9 százalékuk támogatná a nemzetközi bojkottot, a magyarok távolmaradását viszont ellenezné: e csoport fontosnak tartja a humanitárius szempontokat, amíg az nem érinti a magyar sportolók dobogós reményeit). Másrészt az egyes változókon belül elsősorban azon csoportok elutasítása magasabb, akik jobban érdeklődnek a sport iránt.

Ezt jelzi, hogy akik nem tudják, hol lesz a 2008-as olimpia, ott a bojkott elutasítása jóval kisebb: a nemzetközi bojkott esetében 13, a magyar sportolók távolmaradása kapcsán 16 százalékkal alacsonyabb a teljes mértékben elutasítók aránya azokhoz képest, akik tudják, hol rendezik az olimpiát. Ezt a tendenciát megfigyelhetjük az egyes csoportok vélekedése esetében is: a bojkottot teljes mértékben elutasítók aránya nagyobb a férfiak, a magasabb iskolai végzettségűek és a budapestiek között. Pontosan azokban a csoportokban, amelyekben nagyobb arányban tudták megmondani, hol rendezik idén az olimpiai játékokat.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva