Forsense \\ 2019-11-27
Nyereményjáték szabályzat – 2019 november

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT – 2019 november

 

1. A nyereményjáték definíciója, menete, időtartama

A Forsense 2.0 Kft. (1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40. 2/9.) nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervez online kérdőívet november végétől a kérdőívben megadott határidőig kitöltő válaszadók részére. A nyeremények sorsolására 2019. december 9-én az erre vonatkozó jogszabályok betartása mellett kerül sor.

 

2. A Játékban résztvevő személyek

– A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
– Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
– A Játékban a Forsense 2.0 Kft. dolgozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
– A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
– A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
– A Játékban csak azok a válaszadók vehetnek részt, akik teljes egészében kitöltik az online kérdőívet. A kérdőívkitöltés végén az e-mail címének megadásával kijelentik, hogy elolvasták, megértették és elfogadják a Játék részvételi szabályait és feltételeit, valamint hozzájárulnak, hogy adataikat (vezeték- és keresztnév, elektronikus levelezési cím és irányítószám) a Forsense 2.0 Kft. a nyereményjáték lebonyolítása felhasználja.

 

3. Nyeremények, nyertesek

A Játékban résztvevők közül 5 főt sorsolunk ki, akik az alábbi nyeremények közül választhatnak:

– 20.000 forint értékű IKEA utalvány,
– 20.000 forint értékű MediaMarkt utalvány,
– 20.000 forint értékű Decathlon utalvány.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatóak.
A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– nem múlt el 18 éves;
– ha a Forsense 2.0 Kft. megkeresésére 8 munkanapon belül nem válaszol;
– ha úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt a Forsense 2.0 Kft. székhelyén (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40. 2. em. 9.) személyesen vagy meghatalmazottja útján nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
– ha úgy nyilatkozik, hogy a nyereményátadáshoz és a Forsense 2.0 Kft. nyereményátadásból következő adókötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat (pontos cím, természetes személyazonosító adatok, adóazonosító jel) nem tudja, vagy nem akarja megadni;
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
– jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Amennyiben a Játékos nyer, a nyereménye átvételéhez köteles megadni a Forsense 2.0 Kft részére mindazon adatokat, amelyek szükségesek a nyeremény átadásához, valamint a Forsense 2.0 Kft nyereményátadásából következő adókötelezettségeinek teljesítéséhez (pontos cím, természetes személyazonosító adatok, adóazonosító jel).
A játékban résztvevők hozzájárnak ahhoz, hogy amennyiben nyernek, nevük és lakhelyük irányítószáma megjelenjen a nyertesek listája oldalon.
Az adatkezelés célja a nyertes játékosok esetében a nyeremény átadása, adókötelezettség teljesítése, valamint a nyertesek listájának (név, irányítószám) közzététele.

 

4. Az értesítések, a nyeremények átvétele

A nyerteseket az általuk megadott elektronikus email címen értesítjük a sorsolást követő 8 munkanapon belül. A nyeremények személyesen vagy meghatalmazott útján vehetőek át a Forsense 2.0 Kft. székhelyén (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40. 2. em. 9.).

 

5. Az adatvédelmi tájékoztató

A nyereményjáték során a Forsense 2.0 Kft. weboldalán található adatkezelési szabályzat érvényes.
A beküldött adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személy, részére nem továbbítja. Az adatokat kizárólag arra használjuk fel, hogy a nyereményjátékot lebonyolítsuk, eredményéről értesítést küldjünk és kérdőíveink kitöltésére szóló meghívót küldjünk Önnel elektronikus levélben.
A Forsense 2.0 Kft. tevékenysége során az Ön személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása alapján gyűjti és kezeli. Az Ön hozzájárulása bármikor, indokolás nélkül visszavonható a Forsense 2.0 Kft.-hez (Forsense 2.0 Kft., iroda@forsense.hu, 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40. 2. em. 9.) eljuttatott nyilatkozat útján.
A Forsense 2.0 Kft. az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ezt követően megsemmisíti a kezelt személyes adatokat.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva