Közélet \\ 2008-01-25
Népszavazási kérdések megítélése 2008. januárban

A 2008. januári kérdőíves közvéleménykutatás során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdeztünk meg CATI módszerrel népszavazással kapcsolatos kérdésekről.

Ha most vasárnap rendeznék a Fidesz kezdeményezte népszavazást, az feltehetőleg mindhárom központi kérdés esetében érvényes és eredményes volna. A három kérdés mindegyikével a megkérdezettek több mint fele teljesen, legalább kétharmada pedig teljesen vagy inkább egyetért. A kórházi napidíj eltörlésének a legnagyobb a támogatottsága (64% teljesen, további 11% inkább egyetért ezzel), de a felsőoktatási tandíj (55+12%) illetve a vizitdíj (57+10%) esetében is egyértelmű a helyzet.

A megkérdezettek 64%-a állítja, hogy biztosan részt venne az ezekben az ügyekben tartandó népszavazáson. Ez ügyben tehát némileg magasabb részvételi kedv mutatkozik, mint az esetleges parlamenti választásoknál tapasztalható volt. A válaszolók 44% mondta azt, hogy mind a népszavazáson részt venne, mind egy parlamenti választáson. Ez az arány szignifikánsan magasabb volt a Fidesz szimpatizánsai körében. 13% nyilatkozott úgy, hogy csak egy esetleges parlamenti választáson venne részt, és 16% pedig csak a népszavazáson. A csak parlamenti választásokon részt vevők között az átlagnál magasabb volt a kormányoldali szavazók aránya.

Az eddigi népszavazásokhoz hasonlóan, ebben az esetben is azt mondhatjuk, hogy a most vasárnapi szavazásra biztos részvételt ígérőknél kevesebben fognak ténylegesen elmenni a népszavazásra. A tényleges részvételre történő legvalószínűbb becslés a két kapott érték, 44 és 64% között van.

A biztos részvételi szándékot mutatók körében még inkább egyértelmű a kérdések támogatottsága, a teljesen egyetértők aránya 65 és 72% között, a teljesen illetve inkább egyetértőké összesen pedig 74 és 80% között mozog kérdésenként. Az „inkább egyetértők” alacsony aránya egyben azt is mutatja, hogy a megkérdezettek többsége meglehetősen határozott álláspontot képvisel az egyes kérdések esetében.

A teljes népességre vetítve az egyes kérdésekkel teljesen egyetértők és a népszavazáson biztos részvételt ígérő aránya 42%, 43% és 46%, a felsőoktatási tandíj, a korházi napidíj és a vizitdíj esetében.

Egyedül a kormánypárti szavazók képviselnek a többségével ellentétes álláspontot, de a kórházi napidíj esetében az MSZP szavazóinak is közel fele inkább egyetért az eltörléssel. A tandíj eltörlését a szocialista szavazók 62%-a ellenzi inkább, a vizitdíj eltörlését pedig 64%-uk.

Módszertan

A Forsense a Századvéggel közös választáskutatási programjában országos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett január közepén melynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdeztünk meg CATI módszerrel aktuális népszavazással kapcsolatos kérdésekről. A mintavétel alapjául a telefon-előfizetőket tartalmazó adatbázis szolgált, a válaszadók meghatározása több-szempontú rétegzett véletlen kiválasztással történt, a mintavételből fakadó hibák iteratív súlyozás segítségével lettek korrigálva. A minta összetétele a legfontosabb szocio-demográfiai tényezők szerint (nem, kor, régió, lakóhely településtípusa, iskolai végzettség) megfelel a felnőtt magyar lakosság arányainak. A közölt adatok hibahatára maximum 3,1%.

Az alábbiakban a felmérés legfontosabb eredményeit ismertetjük, és ahol lehetőség nyílik rá, ott összehasonlítást teszünk korábbi felméréseink eredményeivel is.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva