» Műhely tanulmányok: Politikai közvélemény 2008 – Népszavazás és válság
Társadalom \\ 2009-03-30
Műhely tanulmányok: Politikai közvélemény 2008 – Népszavazás és válság

A politikai-közéleti tárgyú közvélemény-kutatásaink alapján a 2008-as esztendőről szóló írásunknak a „népszavazás és válság” címet adtuk, hiszen ez a két fogalom foglalja össze legtömörebben az évet. A válság ebben a kontextusban kettős jelentéssel bír: az év első felére az SZDSZ kilépése nyomán kialakult kormányválság, a másodikra pedig a nemzetközi hitelválság hatásai nyomták rá bélyegüket. Érdekes módon a két eltérő válságjelenség sok szempontból egymással ellentétes változásokkal járt együtt a politikai közvéleményben, s ily módon a 2008-as esztendő egyértelműen két részre tagolható. Az év első felét a vizitdíj, tandíj, korházi napidíj megszüntetéséről szóló népszavazás és kampány illetve utóhatásai, mindenekelőtt a kormánykoalíció felbomlása határozta meg. A Fidesz által támogatott népszavazás sikere, majd a szabad demokraták távozása nyomán a két nagy párt támogatottsága közti különbség páratlan méretet öltött. A nyáron azután kiderült, hogy – legalábbis rövidtávon – működőképes a kisebbségi kormányzás, a külső szemlélő számára „minden maradt a régiben”. A politikai turbulenciák lecsillapodása után a korábbi erőviszonyok felé mozdult a politikai közvélemény.

Az elemzés innen letölthető:

Jelenfi Gábor – Rosta Gergely – Szegedi Péter: Népszavazás és válság – Politikai közvélemény 2008

Megjelent: Magyarország politikai évkönyve 2008-ról (Szerk. Sándor Péter, Vass László) Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, 2009.

 

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva