» Műhely tanulmányok: Politikai közvélemény 2006 – A hosszú esztendő
Társadalom \\ 2007-12-19
Műhely tanulmányok: Politikai közvélemény 2006 – A hosszú esztendő

2006 választási esztendő volt, amely hagyományosan két választóvonalat jelent a politikai életben, és az ezzel kapcsolatos közvélekedésben. A választási kampány minden addiginál korábban, 2005 szeptemberében elkezdődött, s minden addiginál intenzívebben próbálták a pártok maguk mellé állítani a szavazókat. Az őszi politikai események több szempontból is másképp alakultak, mint korábban. Az októberi helyhatósági választások ugyan az ellenzék szokatlan, de nem váratlan fölényét hozták, az ősz politikai történéseiből mégsem ez, hanem Gyurcsány Ferenc májusi, balatonőszödi beszédének nyilvánosságra kerülése (szeptember 10.) emelkedett ki. Noha a politikai preferenciák trendvonalai nem mutattak törést ennél az időpontnál, azonban ez az esemény, illetve ennek következményei határozták meg az ősz politikai eseményeit. A nyáron bejelentett, de többségében csak 2007 elejétől életbe lépett megszorító intézkedéseknek köszönhetően: a választók politikai preferenciáiban már a bejelentést követő hetekben érzékelhető volt a megszorítások hatása. 2006 végének választásszociológiai kérdése tehát az volt, hogy az intézkedések tényleges hatásai miként érvényesülnek majd a politikai preferenciákban – 2007 első hónapjaiban.

Elemzésünkben a felvázolt három időszak legfontosabb választásszociológiai eseményeit tekintjük át.

Az elemzés innen letölthető:

Jelenfi Gábor – Rosta Gergely – Tóth Gergely – Tóth Zsolt: Politikai közvélemény 2006 – A hosszú esztendő

 

 

Megjelent: Magyarország politikai évkönyve 2007. (Szerk. Sándor Péter, Vass László, Tolnai Ágnes.) Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, 2007.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva