» Műhely tanulmányok: Keresztnevek a piac- és társadalomkutatásokban
Társadalom \\ 2008-07-08
Műhely tanulmányok: Keresztnevek a piac- és társadalomkutatásokban

A társadalom- és piackutatások során, speciális célcsoportok esetén előfordulhat, hogy a kutató nem tud biztosat a célcsoport számáról, demográfiai összetételéről. Ilyen esetekben nem lehet támaszkodni a standard mintavételi eljárásokra, és a végeredmény becslésekor a standard statisztikai eljárásokra. Ilyen speciális célcsoport lehet például a hajléklaktalanok, a homoszexuálisak, vagy olyan csoportok, akikről nincs egységes nyilvántartás (pl: orvos látogatók).A probléma megoldására többféle módszer létezik, amelynek egy részét biológusok dolgoztak ki, másokat szociológusok, statisztikusok. A tanulmányban azokra az eljárásokra koncentrálunk, amik a keresztnevek gyakorisági eloszlásaira támaszkodik, és ennek segítségével próbál becslést adni az adott célcsoportra, és akár annak nemi megoszlásaira is. Az elemzés rövid áttekintést ad, a módszer eddigi használatáról, és gyakorlatban bemutat egy kutatási problémát, ami ennek a módszernek a segítségével lett megoldva.

Az előadás a VI Névtudományi konferencián hangzott el 2008-ban.

Az elemzés innen letölthető:

Bozsonyi Károly – Kmetty Zoltán: Keresztnevek a piac- és társadalomkutatásokban

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva