Gazdaság \\ 2009-04-10
Mindenkit érint a gazdasági válság

A recesszió hatásait immár az egész társadalom érzi, ugyanakkor többen vannak azok, akik úgy látják, hogy a válság elsősorban Magyarországra van hatással, személyes életükre kevésbé. A kérdezettek több mint háromnegyede, 77 százaléka szerint ugyanis az országot eddig nagymértékben érintették a gazdasági válság hatásai, de a személyes életük tekintetében csak 38 százalékuk számolt be nagymértékű érintettségről.

Összességében a kérdezettek csupán négy százaléka vélte, hogy a válság nem, vagy csak kis mértékben érintette az országot, 18 százalékuk szerint a válság csak mérsékelten hatott az országra. Annak eldöntése, hogy a krízis mennyiben érintette az országot, összefügg az egyéni élethelyzettel. Ezt jelzi, hogy míg az összes megkérdezett 77 százaléka vélte úgy, hogy a válság nagy hatással van Magyarországra, addig ez az arány azok körében, akik személyesen is nagyon érintettnek érzik magukat, 89 százalék.

Az ország gazdasági krízisét gyakorlatilag mindenki egyformán érzi, életkortól, lakóhelytől és jövedelemtől függetlenül. Ezt mutatja, hogy az egyes szociodemográfiai csoportokban nagyjából azonos, 71-82 százalékos volt azok aránya, akik szerint Magyarországot nagymértékben érintették a nemzetközi válság hatásai. A legnagyobb különbséget ennek megítélésben a pártpreferencia mutatja, a Fidesz szavazói között 85 százalék véli, hogy a válság nagymértékben érinti az országot, az MSZP szavazói körében ez az arány „csak” 70 százalék. A szocialisták hívei között ugyanis viszonylag magas azok aránya (25 százalék), akik szerint a recesszió mérsékelten érintette az országot. Októbertől folyamatosan emelkedik azok aránya, akik a válság kapcsán kisebb-nagyobb személyes érintettségről számolnak be. Októberben ezek aránya 44, novemberben 61, decemberben 68, márciusban már 91 százalék volt. Szembetűnően megnőtt azok aránya, akik úgy érzik, hogy nagy mértékben sújtja őket a válság, ez a csoport a kérdezetteknek 14 százaléka volt decemberben, és 38 százaléka márciusban.

Szemben az ország megítélésével, a recesszió egyéni helyzetre gyakorolt hatása markánsabb csoportspecifikus jegyeket mutat. Decemberben még a diplomások érezték átlagot meghaladó mértékben a válság hatását, tavasszal a szakmunkások körében volt nagyon magas a jelentős személyes érintettségről beszámolók aránya (a szakmunkások 57 százaléka érezte úgy, hogy nagymértékben sújtja a válság, a diplomásoknak csak 29 százaléka számolt be erről – ami azonban 12 százalékkal magasabb, mint a felsőfokú végzettségűeknél mért decemberi érték).Lakóhely szempontjából a falvakban élők érzik leginkább a recessziót: 51 százalékuk említette, hogy nagymértékben sújtja a válság, szemben a fővárosban élők 24 százalékával. A családok jövedelmi helyzete viszont nem határozza meg, hogy mennyire érzik magukat sújtva a válságtól, az alacsony jövedelműek esetében 42, a legfelső kategóriába tartozóknál 36 százalék számolt be nagyfokú érintettségről. Akárcsak az ország, úgy az egyén saját helyzetének megítélését is meghatározza a pártpreferencia. A legnagyobb ellenzéki pártra szavazók 48 százaléka mondta, hogy különösen érzi a válság hatását, az ő esetükben minden bizonnyal érzelmi okok is közrejátszanak válaszukban, hiszen az MSZP-re voksolóknak csak 17 százaléka adott ilyen választ.

Kutatási módszertan:

A Forsense kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2009. március 16. és 26. között, melynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdezett meg CATI módszerrel aktuális közéleti kérdésekről. A mintavétel alapjául a telefon-előfizetőket tartalmazó adatbázis szolgált, a válaszadók meghatározása több-szempontú rétegzett véletlen kiválasztással történt, a mintavételből fakadó hibák iteratív súlyozás segítségével kerültek korrigálásra. A minta összetétele a legfontosabb szociodemográfiai tényezők szerint (nem, kor, régió, lakóhely településtípusa, iskolai végzettség) megfelel a felnőtt magyar lakosság arányainak. A közölt adatok nagy valószínűséggel legfeljebb plusz-mínusz 3,1 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt megkérdezése eredményezett volna.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva