Közélet \\ 2008-04-22
Kormányválság – 2008. április

A Forsense és a Századvég kérdőíves közvéleménykutatást végzett 2008. április 10. és április 17. között, melynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdeztünk meg CATI módszerrel aktuális politikai, közéleti kérdésekről. A mintavétel alapjául a telefon-előfizetőket tartalmazó adatbázis szolgált, a válaszadók meghatározása több-szempontú rétegzett véletlen kiválasztással történt, a mintavételből fakadó hibák iteratív súlyozás segítségével kerültek korrigálásra. A minta összetétele a legfontosabb szocio-demográfiai tényezők szerint (nem, kor, régió, lakóhely településtípusa, iskolai végzettség) megfelel a felnőtt magyar lakosság arányainak. Az itt közölt adatok nagy valószínűséggel legfeljebb plusz-mínusz 3,1 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezésével kaptunk volna.

Az alábbiakban a felmérés legfontosabb eredményeit ismertetjük, és ahol lehetőség nyílik rá, ott összehasonlítást teszünk korábbi felméréseink eredményeivel is.

Kormányválság

Továbbra is erősen megosztja a közvéleményt az SZDSZ döntése, hogy Horváth Ágnes leváltása után visszahívja minisztereit a kormányból. Az április legelején, közvetlenül a válság kirobbanása után mért eredményekhez képest csökkent a döntés támogatóinak tábora (42%), s méretét tekintve gyakorlatilag megegyezik a döntést ellenzőkével (43%). A Fidesz szavazóinak 60%-a jelenleg is helyesli az SZDSZ lépését (-6 százalékpont), az MSZP táboron belül viszont immár kétharmados többségre tettek szert az ellenzők (+13 százalékpont). A pártválasztásukban bizonytalanok körében jelentős változást tapasztalni április elejéhez képest: míg akkor még kb. azonos arányban voltak az SZDSZ lépése mellett illetve ellene, most már egyértelműen az ellenzők kerültek többségbe a bizonytalanok közt (60%).

Az április eleji gyorsvizsgálat eredményéhez hasonlóan most is igaz, hogy az SZDSZ-ről alkotott kép a megkérdezettek mintegy fele számára nem változott az utóbbi hetek történései hatására, ha viszont igen, akkor döntő részt romlott. Az összes megkérdezett 35%-a válaszolt úgy, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben romlott az SZDSZ-ről alkotott véleménye az utóbbi napok történései hatására, javulásról pedig mindössze 6% számolt be. A Fidesz szavazóinak több mint fele számára nem változott az SZDSZ képe, ellenben az MSZP-sek 63%-a szemében romlott az SZDSZ-ről kialakult kép. A bizonytalan pártpreferenciájúak közül is többen számoltak be negatív változásról az SZDSZ-szel kapcsolatosan, mint pozitívról.

A jelenlegi politikai helyzet öt lehetséges megoldása közül változatlanul az előrehozott választások támogatottsága a legnagyobb, jelenleg is a válaszadók 43%-a választaná ezt az opciót. A második leggyakrabban javasolt út az SZDSZ visszakozását, és az eredeti koalíció helyreállítását jelenti, bár ennek a megoldásnak a támogatói köre némiképp csökkent (15%, -4 százalékpont), míg az egyre inkább körvonalazódó variációt, a kisebbségi kormányzást Gyurcsány Ferenc vezetésével a megkérdezettek mindössze 10%-a tartja a legjobb megoldásnak (-3 százalékpont április eleje óta). A Gyurcsány Ferenc nélküli koalíció ötletének támogatottsága valamivel magasabb ennél (13%).

A kérdés megítélése egyértelműen politikai szempontok alapján történik: a Fidesz szavazóinak 73%-a az előrehozott választásokat támogatja, az MSZP-sek körében viszont a koalíció helyreállítása a legnépszerűbb (44%), bár egyre többen kezdenek megbarátkozni közülük a kisebbségi kormányzás lehetőségével (30%-uk támogatja leginkább ezt az opciót). A pártválasztásukban bizonytalanok relatív többsége is az új választások mellett teszi le voksát, bár körükben az átlagosnál alacsonyabb ennek az opciónak a népszerűsége (33%).

A megkérdezettek 54%-a nem tartja valószínűnek, hogy az MSZP képes volna a következő választásokig kisebbségben kormányozni. A szocialista szavazók több mint kétharmada ugyan bizakodó e tekintetben, de a fideszesek háromnegyedének ellenvéleménye, valamint az ismeretlen preferenciájúak szkepticizmusa a kisebbségi kormányzás tarthatatlanságát hangoztatók többségét eredményezi.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva