Közélet \\ 2007-09-10
Kilépők és csatlakozók – Panel 2007

A Forsense 2007. júliusában elvégzett közéleti kutatásán belül 412 olyan személlyel folytattunk kérdőíves adatfelvételt, akiket már január hónapban is lekérdeztünk. A panel design okozta információtöbblet, több olyan kérdés megválaszolását is lehetővé teszi, amikre keresztmetszeti kutatások esetén nincs lehetőség. 2007. január és július hónap között szignifikáns elmozdulások voltak a pártpreferenciákban, erősödött a FIDESZ támogatottsága az összes mért mutató mentén, és gyengült az MSZP támogatottsága. Izgalmas kérdés, hogy kik azok, akik csatlakoztak a FIDESZ táborhoz és kik azok, akik elhagyták az MSZP tábort. Természetesen ezzel ellentétes folyamatok is zajlottak, voltak akik elpártoltak a FIDESZ-től, és voltak akik csatlakoztak az MSZP-t támogatókhoz, de az alacsony esetszámok miatt ezek a csoportok nem voltak elemezhetők statisztikai módszerekkel.

Arra már korábbi elemzéseinkben is rámutattunk, hogy nagyon ritka az, hogy az egyik pártból közvetlenül a másik pártba megy át egy személy, a kilépés illetve a belépés először a bizonytalanok tábora felé mutat, és csak hosszabb távon elképzelhető a pártváltás. Tehát elsősorban a FIDESZ a bizonytalanok táborából tudott magának új szimpatizánsokat toborozni, míg az MSZP-t elhagyók legvalószínűbben a bizonytalan pártpreferencia státuszba kerültek.

Az alacsony esetszámok miatt egzakt statisztikai tesztekkel vizsgáltuk a pártpreferencia váltók demográfiai összetételét.

A FIDESZ táborába belépők demográfiai háttérváltozóit összehasonlítva a stabil FIDESZ szavazók demográfiájával három változó mentén tudunk szignifikáns különbséget kimutatni. Az első a településtípus változónak a hatása. A kisebb városokban (nem megyeszékhelyek és megyei jogú városok), és a falvakban élők a stabil FIDESZ szavazók 60%-át teszik ki. A január óta a FIDESZ-hez csatlakozókon belül azonban 85% az arányuk , tehát jelentősen felül vannak reprezentálva. Szintén szignifikáns a különbség az egy főre jutó jövedelem szerint, a stabil FIDESZ szavazók átlagban 15% magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkeznek, mint az újonnan csatlakozók. A harmadik különbség pedig a vallás dimenziójában mérhető, a belépők között alacsonyabb az egyház tanítása szerint élők aránya, mint a stabil FIDESZ táborban, ez valószínűleg összefügg azzal is, hogy az egyház tanítása szerint élők már amúgy is nagy arányokban FIDESZ szavazók, onnan már nehezen lehet új tagokat meríteni.

Az MSZP-t elhagyok csoportja két háttérváltozó alapján volt szignifikánsan eltérő a stabil MSZP táborhoz képest. Az egyik hasonlóan a FIDESZ esetében mértekhez a településtípus volt, miszerint a kilépők csoportjában felül voltak reprezentálva a kis városban és falvakban élők. A másik változó pedig az iskolai végzettség volt. Az alacsony iskolai végzettségűek (érettségi nélküliek) felül voltak reprezentálva az MSZP-t elhagyók táborában a stabil MSZP-s szavazókhoz képest.

Tehát összefoglalva az eredményeket, azt mondhatjuk, hogy a vizsgált demográfiai háttérváltozók tekintetében viszonylag kevés szignifikáns különbséget mértünk a pártpreferenciát váltók között. A FIDESZ a saját táborához képest főleg vidéken a kis falvakban és községekben élők között növelte a népszerűségét, ahol az MSZP vesztett a támogatottságából. Az ellenzéki párt táborához csatlakozók között az alacsonyabb jövedelműek szintén felül vannak reprezentálva a stabil FIDESZ táborhoz képest. Az MSZP, pedig leginkább az alacsonyabb iskolai végzettségű csoportokban gyengült.

Az itt felsorolt különbségek 5%-os szignifikancia szint mellett értelmezendők.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva