Gazdaság \\ 2008-03-28
iwiw

A Forsense Piac- és Közvéleménykutató Intézet 2008. januári és februári közvélemény-kutatása során a kérdezettek alig kevesebb, mint fele állította, hogy internetezik: az összes megkérdezett mintegy negyede legalább naponta, 10 százalékuk hetente többször, illetve annál ritkábban, 53 százalékuk viszont soha sem használja a netet.

Az iwiw igen népszerű: az internetezők 53 százaléka regisztrált tagja a honlapnak, és mindössze 5 százalékuk nem hallott még az iwiwről. A kérdezettek két százaléka már nem tag, vagy nem válaszolt a kérdésre. Az iwiwes tagság elsősorban azok körében elterjedt, akik gyakran interneteznek. A világhálót napi szinten látogatók 69 százaléka iwiw-tag, a hetente néhány alkalommal internetezők között már csak 39 százalék az arányuk, az ennél is ritkábban netezők között pedig a 20 százalékot sem éri el.

Az internethasználó férfiak körében 6 százalékkal kevesebb az iwiw-tag, mint a nők között, és a nagyvárosi internethasználók is nagyobb arányban állították, hogy tagjai a portálnak (a budapesti internethasználók 63, a falun élőknek viszont csak 45 százaléka tagja az iwiwnek). A jövedelemmel párhuzamosan enyhén emelkedik az iwiwen regisztráltak aránya, az iskolai végzettség és iwiw-tagság között azonban – első ránézésre – nincs egyértelmű kapcsolat.

A legfeljebb nyolc osztályt végzettek között igen magas a portálon regisztráltak aránya (68 százalék), ennek oka, hogy ebben a csoportban nagyon alacsony az internetezők aránya, viszont ide tartoznak azok a 19 évesek is, akik az idén fognak érettségizni (a legfeljebb nyolc osztályt végzett iwiw-tagok közel fele 20 év alatti!). A szakmunkások között már jóval átlag alatti az iwiw-tagok aránya, meglepőnek tűnik azonban, hogy a diplomás internethasználók körében is átlag alatti a közösségi portálon regisztráltak aránya (49 százalék). Ez azzal magyarázható, hogy felmérésünk szerint a 30 évnél fiatalabb, érettségizett iwiw-tagok közel fele tanul, a jelenleg érettségizettek jelentős hányada tehát hamarosan a diplomások táborát fogja gyarapítani.

Az iwiw-tagok fő jellemvonása gyakorlatilag ugyanaz, mint az internetezési szokások esetében: a honlapon főként fiatalok regisztrálnak. A 35 évesnél fiatalabbak csoportjában az iwiw tagok arány meghaladja a kétharmadot, az 55 év feletti internethasználók körében viszont az egyharmadot sem éri el. A közösségi honlap ezen jellegzetességét mutatja az is, hogy az iwiw használók átlagéletkora 12 évvel kevesebb, mint az iwiwen nem regisztrált internethasználóké (Az adatok értelmezésénél figyelembe kell vennünk, hogy felmérésünk célcsoportja a 18 év feletti népesség volt, az iwiwen azonban fiatalabbak is regisztrálhatnak. Ez azt jelenti, hogy a valóságban az általunk mért adatokhoz képest az iwiwes közösség még fiatalabb.)

 

 

Miután megvizsgáltuk, hogy az egyes társadalmi csoportokon belül mekkora az internethasználó iwiw-tagok aránya, a közösségi oldal belső struktúráját vettük szemügyre. Vagyis megnéztük, hogy a honlap tagságán belül mekkora az egyes csoportok aránya.

Az iwiw-en regisztráltak mind nem, mind a lakóhely típusa szerint nagyjából hasonló nagyságú csoportokat alkotnak. Két jelentős csoportot emelhetünk ki: felmérésünk szerint a portál nagykorú tagjainak 62 százaléka 35 évesnél fiatalabb, és kétharmada érettségivel rendelkezik (nagy részük egyetemista és főiskolás). Táblázatunkból az is kitűnik, hogy a 18 év feletti iwiw tagok negyede még tanul. Feltűnően magas a viszonylag jó anyagi helyzetben élők aránya is: az iwiw tagok közel fele olyan háztartásban él, ahol a család havi nettó jövedelme meghaladja a 200 ezer forintot.

 

 

A kérdezetteknek végül arra kellett válaszolniuk, hogy milyen gyakran és milyen célból látogatják az iwiw honlapját. A regisztráltak döntő többsége rendszeresen belép az iwiw-re: a kérdezettek 46 százaléka mondta, hogy amikor internetezik, mindig megnézi a honlapot, 34 százalékuk gyakran teszi ezt, és csak 20 százalékuk ritkán. A közösségi portál tagjainak túlnyomó része, 91 százaléka ismerősök felkutatására, visszaigazolására használja az iwiwet, de nagyon magas az oldalt levelezésre használók aránya is (50 százalék). Az oldal egyéb szolgáltatásait ennél jóval kevesebben veszik igénybe: a regisztráltak 6 százaléka csetel, 5 százaléka ad fel vagy olvas apróhirdetést, és 2 százalékuk foglalkozik az iwiwes fórumokkal.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva