» Internethasználók, internetezők hangulata 2007. januárban
Társadalom \\ 2008-02-01
Internethasználók, internetezők hangulata 2007. januárban

A Forsense Piac- és Közvéleménykutató Intézet 2008. januári közvélemény-kutatása során a kérdezettek valamivel több mint fele, 55 százaléka állította, hogy van otthon számítógépe. Valamivel kisebb azok aránya, akik interneteznek: az összes megkérdezett mintegy negyede legalább naponta, 9-9 százalékuk hetente többször, illetve annál ritkábban, 54 százalékuk viszont soha sem internetezik.

Megvizsgáltuk, milyen jellegzetességei vannak a két „szélső” csoportnak (naponta internetezők, soha sem internetezők). Táblázatunkból látszik, hogy a nem tekintetében lényeges különbségek vannak a gyakran és soha nem internetezők között (a férfiak között másfélszer akkora a rendszeresen internetezők aránya, mint a nők körében), de még élesebb választóvonalakat fedezhetünk fel a településméret, illetve a havi nettó családi jövedelem növekedésével.

A gyakori és soha sem internetezők közötti legmélyebb törésvonalat azonban az életkor és az iskolázottság jelenti. Jól mutatja az eltérés nagyságát, hogy a naponta internetezők átlagéletkora 38, a soha sem internetezőké 58 év. A naponta internetezők 25 százaléka diplomás, a soha nem internetezők körében a felsőfokú végzettségűek aránya csupán 6 százalék, a rendszeres netezők átlagosan 12,8, a soha sem internetezők csak 10,8 évet töltöttek tanulással.

 

 

naponta internetezik

soha sem internetezik

összes megkérdezett

27

strong>54

     

férfiak

33

49

nők

22

59

     

budapestiek

44

35

megyei jogú városban élők

35

48

városban élők

24

59

falun élők

16

65

     

125 ezer alatt

8

82

125 – 200 ezer

24

58

200 ezer felett

29

36

     

legfeljebb 8 általános

5

88

szakmunkás

11

74

érettségi

35

43

diploma

51

26

     

18-34 éves

50

24

35-54 éves

30

45

55 év felett

10

82

Nézzük ezután, hogy mennyiben különböznek a világhálót naponta használók és a soha sem internetezők vélekedései Magyarország, illetve szűkebb környezetük helyzetéről. A kérdezetteknek 1-től 5-ig kellett osztályozniuk, hogyan mennek a dolgok az országban, a következő táblázat a jól/nagyon jól (4,5), illetve a rosszul/nagyon rosszul (1,2) válaszok arányát mutatja, továbbá az 1-5 osztályzatok 100-as skálára konvertált átlagpontszámát.

A település megítélését két változóval mértük. Először azt kellett a kérdezetteknek eldönteniük, hogy hogyan változott lakóhelyük helyzete az utóbbi öt évben a többi hasonló településhez képest, illetve, hogy más településekhez képest fejlettnek vagy elmaradottnak tartják lakóhelyüket. Mindkét kérdésre öt választ adhattak, táblázatunk a pozitív és negatív válaszok arányát, illetve az öt osztályzat 100 fokú skálára vetített átlagpontszámát mutatja.

 

 

naponta internetezik

soha sem internetezik

az országban jól mennek a dolgok (%)

5

4

az országban rosszul mennek a dolgok (%)

65

70

átlagpontszám (100-as skálán)

28

24

     

a település sokat fejlődött (%)

36

31

a település keveset fejlődött (%)

32

29

átlagpontszám (100-as skálán)

51

50

     

a település fejlett (%)

26

16

a település elmaradott (%)

16

18

átlagpontszám (100-as skálán)

52

49

A gyakran és soha nem internetezők társadalmi jellemzőiket tekintve ugyan különböznek egymástól, de az ország, és a lakóhelyük megítélése kapcsán ezek az eltérések nem mutatkoznak meg. A fiatalok, a jobb jövedelmi helyzetűek, iskolázottabbak pozitívabban ítélik meg az ország és környezetük állapotát, s ez tükröződik is a válaszokban (hiszen a gyakran internetezők jellemzően e csoportokból kerülnek ki), de a különbségek csekélyek.

Az egyetlen változó, ahol jelentősebb különbséget mértünk, a lakóhely fejlettségének értékelése volt: a sokat internetezők körében lényegesen magasabb a lakóhelyüket fejlettnek vélők aránya.A gyakran és soha sem internetezők politikai beállítottságát is megvizsgáltuk: a kérdezettek először négy fokozatú skálán értékelték a kormány és az ellenzék tevékenységét (az osztályzatok átlagát 100-as skálára konvertáltuk), majd arra kellett válaszolniuk, hogy az ország jelenlegi gondjaira milyen megoldást tartanának kedvezőnek.

 

naponta internetezik p>

soha sem internetezik

kormány értékelése (100-as skálán)

31

30

ellenzék értékelése (100-as skálán)

40

41

MSZP-kormányt szeretne (%) (Gyurcsány Ferenc vezetésével / nélkül)

22 (19 / 3)

23 (19 / 4)

Fidesz-kormányt szeretne (%) (Orbán Viktor vezetésével / nélkül)

33 (18 / 15)

24 (21 / 3)

ha a jelenlegi pártoktól független, új politikai erő valósítaná meg programját (%)

30

32

A kormány és az ellenzék értékelése tekintetében gyakorlatilag nincs különbség a két csoport között, a másik kérdésre adott válaszok azonban már lényeges véleménykülönbségeket tükröznek. A soha sem internetezők között a legnagyobb csoportot azok alkotják, akik egy új politikai erőben látják a megoldást az ország problémáira. A naponta internetezők között is igen jelentős ennek a csoportnak az aránya, az igazán lényeges eltérés azonban az, hogy közöttük jóval többen vannak, akik Fidesz-kormány szeretnének.

A két csoport között abban nincs jelentős eltérés, hogy nagyjából ugyanannyian szeretnének egy Orbán Viktor által vezetett kormányt látni (18, illetve 21 százalék), a naponta internetezők körében azonban nagyon magas azok aránya, akik más Fidesz-vezetőt látnának szívesen a kormány élén (15 százalék, míg a soha sem internetezők körében ezek aránya csak 3 százalék volt).

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva