» Hogyan csökkenthetjük háztartásunk energiafogyasztását?
Gazdaság \\ 2017-12-11
Hogyan csökkenthetjük háztartásunk energiafogyasztását?

 

Közvélemény-kutatásunk tanulsága szerint az emberek többsége az észszerűbb energiafelhasználást a legkézenfekvőbb és technológiai szempontból legegyszerűbb eszközökkel tartja leginkább megvalósíthatónak.

A megkérdezettek háromnegyede szerint a háztartások energiafogyasztásának csökkentéséért az épületek jobb hőszigetelésével lehet a legtöbbet tenni, ezzel a hőszigetelés számít a legfontosabb szempontnak a hatékonyabb energiafelhasználás területén. Valamivel kevesebben preferálják azokat az innovatív módszereket és technológiákat, melyek az energiafelhasználás közvetlen csökkenését, vagy a megújuló energiaforrások felhasználását segítik elő. A megújuló energiaforrások használatát így is a válaszolók közel kétharmada, a háztartások energiafogyasztását szabályozó okos eszközök alkalmazását pedig közel fele gondolta nagyon fontosnak a felmérés során. A válaszok függetlenek voltak a kérdezettek életkorától, lakóhelyétől és iskolai végzettségétől is.

 

 

A hatékony energiafelhasználás kapcsán tapasztalthoz hasonló attitűdöt tükröznek a fenntartható fejlődés elérésének legfontosabb szempontjaira vonatkozó válaszok. A három alapvető megoldástípus közül választva, első választásként a kérdezettek több mint fele a pazarlás csökkenését emelte ki, mint a legjobb megoldást. Feleannyian választották elsőként a meglévő rendszerek hatékonyabbá tételét, mint kiemelten fontos teendőt – a kérdezettek 25 százaléka említette első, további 45 százalékuk második helyen. Az új technológiák és a megújuló energiaforrások alkalmazását, mint legfontosabb megoldási lehetőséget a válaszolók egyötöde említette.

A pazarlás visszaszorítása főként a diplomások, továbbá a fiatalok körében népszerűbb, az új technológiák megjelenését pedig a technikai vívmányok iránt nagyobb érdeklődést tanúsító férfiak preferálják az átlagtól magasabb arányban. A meglévő rendszerek hatékonyabbá tétele inkább az idősebbek és az alacsony iskolai végzettségűek körében népszerű.

 

 

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva