Társadalom \\ 2013-05-21
Fenyegető környezeti problémák

A leginkább fenyegető természeti kihívásnak – vélhetően saját, hazai tapasztalatokból is kiindulva – a kérdezettek a szélsőséges időjárási viszonyokat tartják. Minden második kérdezett említette ezt a problémát, ráadásul minden negyedik válaszoló első helyen. A jelenség a globális felmelegedés témaköréhez (is) kapcsolódik, így említést érdemel az ehhez elméletileg „hasonló” hátterű természeti katasztrófák problémája, amit a kérdezettek több mint harmada nevezett meg az emberiségre veszélyt jelentő jelenségként. Szintén magas volt a termőföld területének csökkenéséért aggódók aránya. Ugyanakkor, ha az összes lehetőségre adott válaszok gyakoriságát nézzük, látható, hogy bár a kérdés az emberiséget érintő problémára vonatkozott, a kérdezettek zöme saját lokális tapasztalataira és félelmeire alapozva válaszolt. Így értelmezhető, hogy a tenger vízszintjének emelkedését, illetve az állat és növényfajok kipusztulását jóval kevesebben említették.

 

 

A szocio-demográfia háttérváltozók közül az iskolai végzettség és a nem befolyásolta a válaszokat. Az iskolázottság három jelenség megítélésében járt együtt a vélemények változásával. Az egyik a természeti katasztrófák szerepe: minél iskolázottabb valaki, annál kisebb eséllyel gondolja, hogy ezek a következő 20 évben nagy problémákat jelentenek az emberiség egésze számára. Ehhez hasonló jelenséget figyelhetünk meg az állat- és növényfajok kipusztulása kapcsán, amit az alacsonyabb végzettségűek tartanak nagyobb fenyegetésnek. Ugyanakkor – bár az egyes csoportok közötti vélemények között nincs igazán számottevő különbség – a természetes környezet visszaszorulását az iskolázottabbak tartják nagyobb veszélynek (ami valószínűleg a kvalifikáltabb válaszadók városiasságával, illetve „posztmodern” környezettudatosságával van összefüggésben).

 

 

A nők és a férfiak életvilághoz való eltérő viszonyulását válaszaik is plasztikusan mutatják. A férfiak többen tartják fenyegető problémának a természetes környezet visszaszorulását (+7% a nőkhöz képest), illetve a tengerek vízszintjének emelkedését (+8%). A nők érzékenyebbek a mindennapokat közvetlenebbül fenyegető problémákra, így körükben gyakoribb válasz volt a szélsőséges éghajlati viszonyok miatti aggódás (+12%), illetve az ehhez hasonló, természeti katasztrófáktól való félelem (+12%).

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva