Közélet \\ 2009-03-04
EP-választások: még messze van – 2009. február

2009. június 7-én lesz az Európa Parlamenti választás Magyarországon. Ennek kapcsán a Forsense januári és februári telefonos közvélemény-kutatásaiban azt vizsgálta, hogy a lakosság mennyire tájékozott szűk félévvel a voksolás előtt. A felmérésből kiderül az is, hogy milyen különbségek vannak jelenleg az egyes pártok szimpatizánsainak részvételi szándéka között.

A választók kevesebb, mint fele van tisztában az EP-választás időpontjával

A Forsense januári felmérésében csupán az összes megkérdezett 37 százaléka tudta megmondani, hogy 2009-ben lesznek az Európai Uniós választások, a válaszadók 4 százaléka 2010-re datálta a szavazást, míg a kérdezettek 56 százaléka egyáltalán nem tudott válaszolni a kérdésre. Februárban már a kérdezettek 43 százaléka említette a helyes évet, míg 5 százalékuk szerint 2010-ben lesz a voksolás, 52 százalék pedig egyáltalán nem tudott a kérdésre válaszolni. A választás napját, 2009. június 7-ét, mindkét hónapban a kérdezettek mindössze 1-1 százaléka tudta megnevezni.

Fontos-e a részvétel?

A Forsense a közvélemény-kutatásában arról is kérdezett, hogy az emberek mennyire tartják fontosnak az EP-választáson való részvételt. Januárban a megkérdezettek 66 százaléka válaszolta azt, hogy nagyon, illetve inkább fontosnak tartja a részvételt. Az év második hónapjában már a kérdezettek 69 százaléka tartotta inkább, illetve nagyon fontosnak az EP választásokon való megjelenést.

Eltérések az MSZP és a Fidesz szavazói bázisa között

A szocialista párt hívei tájékozottabbak a választás időpontjával kapcsolatban a Fidesz szimpatizánsainál, de a részvételt tekintve az MSZP-t támogatók kevésbé tűnnek aktívnak a legnagyobb ellenzéki párt támogatóival összehasonlítva. Januárban a számok azt mutatták, hogy a szocialista szimpatizánsok 51 százaléka datálta erre az évre az EP választásokat, míg Fidesz szavazók mindössze 36 százaléka volt tisztában a szavazás évével.

Februárra jelentős eltolódásokat tapasztaltunk, habár még ebben a hónapban is a szocialista támogatók voltak a tájékozottabbak. Az év második hónapjában az MSZP támogatók 55 százaléka (+4 százalék), míg a Fidesz szavazók 45 százaléka (+9 százalék) tudta, hogy idén lesznek az EP választások. A legkevésbé tájékozottnak a bizonytalan pártpreferenciájú emberek mutatkoztak, február hónapban is csak 38 százalékuk tudta megmondani, hogy idén lesznek az EP választások.

A Forsense januári felmérésében az MSZP- támogatók 73 százaléka szerint volt inkább, illetve nagyon fontos az EP-választáson való részvétel, a Fidesz szavazók között 79 százalék ugyanez a mutató. Február hónapban azt tapasztalható, hogy mindkét nagy párt támogatói között nőtt azok aránya, akik szerint inkább, vagy nagyon fontos a részvétel. Az MSZP támogatók esetében már 78 százalék (+5 százalék), míg a Fidesz szimpatizánsok 83 százalék (+4 százalék) nyilatkozott úgy, hogy fontos a jelenlét a közelgő szavazáson. A bizonytalan pártpreferenciájú szavazók között is viszonylag magas, 60 százalék volt azok aránya, akik szerint fontos a részvétel.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva