Közélet \\ 2008-04-16
Budapest 2008 tavasz: Demszky vs. Tarlós 29:35

A Forsense és a Századvég 2008. január és 2008. március között végzett közéleti, politikai felméréseinek összevonása révén lehetőség nyílik arra, hogy a budapesti lakosok politikával kapcsolatos preferenciáit önmagukban megvizsgáljuk. Az elemzés nem csak az országos politikával kapcsolatos nézetekre korlátozódik, a jelenlegi főpolgármester és legutóbbi kihívója alkalmasságának megítéléséről is szerepelt kérdés a vizsgált időszakban. A három felmérés során összesen 690 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú budapesti személyt kérdeztünk meg CATI módszerrel. Az itt közölt adatok nagy valószínűséggel legfeljebb plusz-mínusz 3,9 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit a főváros összes felnőtt lakosának megkérdezésével kaptunk volna.

Pártválasztás

A vizsgált időszak során a megkérdezettek 61%-a állította, hogy ha most vasárnap választásokat rendeznének, akkor biztosan részt venne azokon. A népszavazás hatására az országos adat emelkedést mutatott az év első három hónapjában, de összességében hasonló értéket mutat, mint a fővárosi adat.

Az ország lakosságához hasonlóan a budapestiek körében is nagyobb a Fidesz támogatottsága, mint az MSZP-é, bár a különbség jóval kisebb az országos adatnál. A megkérdezettek 20%-a szavazna a Fideszre, 17% pedig az MSZP-re, tehát a legnagyobb ellenzéki párt kb. 7 százalékponttal kevesebb szavazót tudhat maga mögött Budapesten, mint az ország egészében, míg az MSZP támogatottsága kb. 4 százalékponttal magasabb. A két kisebb parlamenti párt az MDF és az SZDSZ támogatottsága 3-4 százalék között mozog. A mintában igen magas (25%) azon megkérdezettek aránya, akik nem mondják meg, mely pártra szavaznának. Mivel ez utóbbi csoportban hagyományosan nagyobb arányt képviselnek a baloldali érzelmű szavazók (jelen esetben is többen sorolták magukat a bal-jobb skála bal felére, mint a jobboldalra), ezért feltehetőleg nincs valós előnye a Fidesznek a teljes választói csoporton belül.

A biztos szavazó pártválasztók 50%-a voksolna Budapesten a Fideszre, míg az MSZP támogatottsága 33%-os. Az előző adathoz képest jelentős eltérés elsődlegesen annak köszönhető, hogy a Fidesz szavazók jóval nagyobb arányban (88%) mondják biztosra a részvételüket, mint a szocialista szimpatizánsok (72%). Hasonló különbség mutatkozik az MDF és az SZDSZ tábora között is: előbbiek több mint háromnegyede vallja magát biztos szavazónak, utóbbiak esetében alig haladja meg az 50%-ot ez az érték. Ennek megfelelően a biztos szavazó pártválasztók körében 8%-on áll az MDF Budapesten, míg a Szabad Demokraták Szövetsége épp eléri az 5%-os küszöböt.

Demszky-Tarlós

Személyi kérdésekben nem egyöntetű a fővárosiak véleményeink megoszlása. Míg Gyurcsány Ferenc továbbra is nagyobb támogatottságnak örvend Budapesten Orbán Viktornál, addig Demszky Gábor főpolgármester támogatóinak aránya (29%) elmarad Tarlós Istvánétól (35%). Ez a különbség egyértelműen annak tudható be, hogy míg Tarlós a Fidesz-szavazóbázis döntő többségének (83%) támogatottságát maga mögött tudhatja, addig az MSZP szavazóinak mindössze 51%-a tartja alkalmasabbnak Demszkyt. A pártválasztásukban bizonytalanok körében ugyanakkor közel kétszer akkora Demszky Gábor támogatottsága (36%), mint Tarlós Istváné (20%). Érdekes módon a pártválasztásukat eltitkolók körében viszont a Tarlóst alkalmasabbnak tartók vannak többen (28%) a Demszkyt támogatókkal szemben (21%).

Szignifikáns különbség mutatkozik a két politikus megítélését tekintve a férfiak és a nők közt. Míg előbbiek 41:24 arányban inkább Tarlós mögé állnak, addig utóbbiak körében alig tapasztalni különbséget, illetve enyhén (33:31 arányban) magasabb Demszky Gábor támogatóinak aránya A korcsoportokat tekintve Demszky Gábor csak a 30 év alatti korosztályban tudhat nagyobb támogatottságot magáénak, illetve – a hagyományosan inkább baloldali érzelmű – 60 év felettiek esetében csak kis mértékben marad el Tarlóstól. A köztes korcsoportok mindegyikében legalább 10 százalékponttal magasabb Tarlós István támogatóinak aránya. Az SZDSZ hagyományosan értelmiségi szavazótáborát tekintve meglepő, hogy az iskolai végzettségi csoportok közül egyedül a legfeljebb 8 általánossal rendelkezők körében magasabb szignifikánsan Demszky támogatottsága, míg a főiskolai végzettségűek esetében nincs jelentős eltérés, az egyetemi diplomások közt pedig 15 százalékponttal nagyobb Tarlós tábora.

Politikai vélemények

Az országosnál jóval kisebb a különbség a két nagy párt támogatottsága között az egyéb politikával kapcsolatos véleményekben is megmutatkozik.

Míg az ország lakosságán belül jóval többen ítélik meg negatívan a kormány tevékenységét, mint az ellenzékét, addig Budapesten előbbit 57%, utóbbit pedig 60% ítéli meg negatívan. Gyurcsány Ferencet pedig egyértelműen többen tartják alkalmasabbnak a miniszterelnöki posztra (38%), mint Orbán Viktort (28%). Ha öt lehetőség közül lehetne választani, ahol kettő-kettő a két nagy párt hatalomra jutását jelenti, jelenlegi vezetőjükkel illetve nélküle, az ötödik pedig egy új, a jelenlegi pártoktól független erő kormányra jutását kínálná, akkor a legtöbben (34%) ez utóbbi mellett tennék le voksukat, míg a két MSZP-s opció együttes támogatottsága jóval magasabb (29%), mint a két Fideszesé (21%). Mind az MSZP-s, mind a Fideszes lehetőségek közül a jelenlegi vezetővel történő kormányzás vonzza a több voksot, bár a Fidesz támogatóinak egyharmada inkább más vezetőt látna szívesen a kormányfői székben Orbán Viktor helyett.

A hagyományos pártpreferencia-kérdéshez képest jelentős eltérés nagyobb részt arra vezethető vissza, hogy az ismeretlen pártpreferenciájúak 23%-a választ az öt opcióból olyat, amelyik az MSZP hatalmon maradását jelenti, míg mindössze 9% olyat, amely a Fidesz hatalomra kerülésével jár. Ez az eredmény is megerősíti azt a korábbi állítást, hogy a pártválasztásra vonatkozó kérdésre nem válaszolók preferenciái az MSZP felé billentik a mérleg nyelvét a fővárosban.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva