Társadalom \\ 2008-11-25
Az MSZT 2008. évi konferenciája

2008. november 14-15. között rendezték meg Veszprémben, a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciáját, „Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően” cimmel. A konferencián a Forsense Piac- és Közvélemény-kutató Intézet munkatársai is részt vettek.

Szakosztály: Kvantitatív Társadalmi Dinamika

Szekció ülés témája: Diffúziós folyamatok és hálózati dinamika a hazai írott sajtóban

Jelenfi Gábor:

Népszavazási kampány-dinamika a nyomtatott és az online sajtóban

Egy kutatás során a legfontosabb magyar sajtótermékeket vizsgáltuk a 2008 tavaszán rendezett népszavazási kampány során 7 héten keresztül. A fő napi és hetilapok, valamint internetes portálok ezen időszakban megjelent cikkeit gyűjtöttük össze és tartalomelemeztük néhány egyszerű szempont szerint. Elsősorban a népszavazással kapcsolatos cikkek témáját, műfaját, irányultságát és a médiumok közti különbségeket elemeztük. Erre az adatgyűjtésre alapozva elindítottunk egy vizsgálatot, melynek során az egyes médiumokban megjelenő cikkek időbeli dinamikájának törvényszerűségeit elemezzük. A diffúziós folyamat növekedési görbéihez matematikai modellek illesztését végeztük el. A lejátszódó folyamatokat tágabb értelmezési keretbe illesztettük és az egyes (rész)dinamikák részletekre bontásával a folyamatok mögött lejátszódó lehetséges okok felderítését is megkíséreltük. A kutatás során felhasználtuk a különböző növekedési függvények és formák elméletét, a logisztikus leképezés és egyéb matematikai függvények matematikáját, valamint a társadalmi diffúzió elméleti keretét.

Az előadás ppt prezentációja letölthető innen

/blockquote>

Bozsonyi Károly – Fokasz Nikosz – Gerő Márton – Jelenfi Gábor – Kopper Ákos – Micsinai István – Szvetelszky Zsuzsa – Vörös András:

„Jelzálogválság performance” – bizonyos angol, francia, görög, japán, magyar, olasz, spanyol nyelvű napisajtó dinamikájának elemzése

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva