» Adatok és vélemények az e-mobilitás magyarországi helyzetéről
Környezet, innováció \\ 2019-08-15
Adatok és vélemények az e-mobilitás magyarországi helyzetéről

 

Az Európai Unióhoz képest hazánkban lényegesen, 15 százalékkal magasabb a benzinhajtású autók aránya, míg a dízel és az alternatív üzemanyag tekintetében jelentős az elmaradásunk. Míg Nyugat-Európában csökken, Magyarországon nő a dízelhajtású személygépkocsik aránya. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az elmúlt években hónapról hónapra látványosan nő az elektromos, plug-in és hibrid autók iránti kereslet, így bár ezek aránya jelenleg még alacsonynak mondható, de a következő években az automobilitás dinamikájának fontos eleme lesz az elektromos autózás térnyerése.

 

2017-ben ötször annyi tisztán elektromos hajtású autót helyeztek üzembe Magyarországon, mint 2016-ban, és 2018-ban is megduplázódott számuk 2017-hez képest. A növekedés üteme nem lassul, 2018 júniusa és 2019 júniusa között is 92%-kal nőtt a környezetkímélő zöldrendszámos gépjárművek száma az országban. 2019. június 30-án 12.983 alternatív hajtású autó viselt zöld forgalmi rendszámot Magyarországon, amiből 43,7% volt tisztán elektromos. Azonban a növekedés csak arányaiban és közép-európai viszonylatban tekinthető jelentősnek, hiszen az elmaradásunk így is jelentős Nyugat-Európához képest, ahol szintén ugrásszerű növekedés regisztrálható.

 

Az elektromos autók elterjedésének dinamikáját az elérhető töltőállomások hálózatának fejlődésével együtt érdemes vizsgálni. Fontos „összetevő” tehát a töltési pontok száma, illetve  azok teljesítménye. Az egy töltőpontra jutó elektromos személygépkocsik számát tekintve hazánk helyzete kedvezőnek mutatkozik, de a lakosságszámra vetített töltőszám tekintetében a régióban is a legtöbb ország hazánk előtt jár. Az elektromos autók számának további várható gyors emelkedése a töltési infrastruktúra hasonló ütemű fejlesztését igényli. Különösen igaz ez a nagyteljesítményű (22 KW-ot meghaladó) gyorstöltőkre, ugyanis régiónkban egyedül Horvátországban alacsonyabb a gyorstöltők részaránya a teljes töltőhálózaton belül (13%) a magyarországi értéknél (14%).

 

Bár egyelőre keveseknek van elektromos autója, felmérésünk adatai szerint sokan látnak benne fantáziát. A kérdezettek közel harmada szívesen választana hibrid vagy elektromos személygépkocsit, ha a közeljövőben autót vásárolna. Tisztán elektromos meghajtású személygépkocsit főként a 35 év alattiak és a nagyvárosokban élők választanának szívesen, a hibrideket főleg budapestiek, továbbá azok preferálnák, akik gyakran és hosszabb útra utaznak autóval. Az elektromos autókról alkotott kép egyértelműen kedvező a magyar lakosság körében, a válaszolók többsége jó technológiai megoldásnak tartja az elektromos autókat. Ugyanakkor az emberek ismeretszintje az e-mobilitásra vonatkozó hírek látványos növekedése ellenére is meglehetősen alacsony a témában, és mivel főleg vidéken még ritkán találkoznak azzal a bizonyos zöld rendszámmal, kétharmaduk semmit vagy csak keveset tud az elektromos autókról. A kérdezettek megkérdőjelezhetetlenül az elektromos autó környezetbarát voltát tartják a legnagyobb erényének: ezt a mozzanatot emelte az első helyre a kérdezettek háromnegyede.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva