» A lakosság jelentős része elutasítja az energiapiaci privatizációt
Gazdaság \\ 2010-12-13
A lakosság jelentős része elutasítja az energiapiaci privatizációt

A pártpreferenciákat vizsgálva, a Jobbik szavazói 92 százalékban ellenzik a magánosítást, az LMP táborába tartozók között a legngyobb, de mindössze 25 százalékos a privatizációpártiak aránya.

 

A magyarországi háztartási energiafogyasztók 81 százaléka nem ért egyet az energiaszolgáltatók privatizácoiójával, 15 százalékos kisebbségben vannak azok, akik szerint előnyös volt az ágazat másfél évtizeddel ez előtti privatizációja.

 

A nemzetközi adatok ismeretében a kapott arányok nem is olyan meglepőek. Az Európai Értékrend Vizsgálat (EVS2008) összehasonlító adatai szerint az eltolódás a magántulajdontól az állami tulajdon preferálása felé általános európai (és főleg kelet-európai) tendencia az elmúlt 2 évtizedben. Magyarországon az európai és a kelet-európai átlagnál is magasabb az üzleti életben és az iparban az állami ellenőrzés és az állami tulajdon növelésével egyetértők szintje. Európában csak, tőlünk keletre és délre, elsősorban Romániában, Bulgáriában, Oroszországban, Ukrajnában, Moldáviában, Örményországban, továbbá Montenegróban, Szerbiában, Boszniában, valamint Görögországban és Németország keleti tartományaiban tapasztalható az állami szerepvállalást támogatók ilyen magas aránya.

A felmérés demográfiai összefüggéseit vizsgálva kiderül, hogy a magántőke jelenlétének megítélése az iskolai végzettséggel és az életkorral van legszorosabb összefüggésben. Minél magasabb valakinek a végzettsége, és minél fiatalabb annál inkább jellemző, hogy egyetért az energiaszektor privatizációjával, vagy legalább is kevésbé utasítja el. A fiatalok, a legalább középosztályba tartozók, és a nagyvárosok lakosai az átlagot néhány százalékponttal meghaladóan támogatják a privatizációt.

A pártpreferencia két párt esetében mutat jelentős eltérést az átlagtól. A két kisebb ellenzéki párt a Jobbik, és az LMP szavazói esetén, előbbiek túlnyomó többsége teljesen, vagy inkább ellenzi a magánosítást (92 százalék), míg utóbbiak között a legnagyobb, de így is mindössze 25 százalékos a privatizációpártiak aránya.

Az energiainfo.hu és a Forsense egy évvel ez előtt szakmai körben is végzett kutatást a magánosítás megítéléséről, akkor a háromszáz megkérdezett ágazati szakember közül mindössze minden ötödik értékelte egyértelműen pozitívan az energiaipar privatizációját, jóllehet általában támogatják a magántőke jelenlétét a közműszolgáltatásokban.

 

Módszertan:

 

A Forsense az energiainfo.hu-val közösen kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2010 novemberében, országosan 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személy CATI módszerrel történő megkérdezésével.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva