Forsense \\ 2021-07-01
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00433

 

 

Kedvezményezett neve: Forsense 2.0 Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Machine Learning eszközrendszerét alkalmazó, átfogó minőségbiztosítási technológia fejlesztése online kérdőíves felmérések számára

A projekt azonosító száma: 2020-1.1.1-KKV-START-2021-00433

A projekt összköltsége: 33 318 480 Ft

A szerződött támogatás összege: 19 991 088 Ft

A támogatás mértéke: 60%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28

 

A projekt céljának és tartalmának bemutatása:

A pályázati projekt keretében megvalósuló fejlesztés célja egy a társaságunk adatgyűjtő rendszeréhez módszertani és technológiai szempontból egyaránt integrált, gépi tanulás alkalmazásával működő ellenőrzést és minőségbiztosítást végző rendszer kifejlesztése. A projekt keretében a rendelkezésre álló survey-adatbázisokra (Big Data) és meglévő szakmai kompetenciánkra, kutatói bázisunkra alapozva, a gépi tanulás (Machine Learning) eszközrendszerét innovatívan alkalmazva, egy olyan egyedi algoritmus kerül kifejlesztésre, amely alkalmas az online survey-kutatások során felmerülő adatminőségi problémák és kockázatok feltárására, kezelésére. A minőségbiztosítási rendszer módszertani hátterének kidolgozása az adatfelvételek ellenőrzéséhez használt „hagyományos” monitoring és riportolási metódusok, technológiák eszközkészletének és a gépi tanulás eszközrendszerének, algoritmusainak felhasználásával valósul meg. A gépi tanulás (ML) alkalmazásával biztosítjuk az adatgyűjtő rendszer számára a tanulás képességét. A koncepció lényege, hogy az elemző munka hátterét biztosító alkalmazás képes fejlődni és alkalmazkodni, amikor az új kutatások során új adatok és kutatási inputok (metaadatok) kerülnek az adatbázisba. A program, miután megkapta a képzési esetek sorozatát, képessé válik arra, hogy egy általános modellt építsen rájuk, amely lehetővé teszi az új esetek megfelelő pontosságú besorolását. Az online kérdőíves vizsgálatok minőségbiztosítása során a mesterséges intelligencia alkalmazása lehetőséget nyújt egy új belépő profiljának elkészítésére a meglévő válaszadói adatok alapján. Az ellenőrzés céljára kidolgozott kategóriák értékeinek alkalmazásával besorolja a válaszadót és előrejelzést ad arra vonatkozóan, hogy milyen eséllyel fogja az illető kijátszani azt a szabályrendszert, amely biztosítja az adatok validitását. A gépi tanulás algoritmusa így már a felmérés kezdete előtt, illetve a válaszok rögzítésével párhuzamosan segít minimalizálni a félrevezető válaszokból fakadó torzítást. Ezen túl az ML hatékony és innovatív módját nyújthatja az utólagos minőségellenőrzésnek, a nem valós válaszok és kitöltők kiszűrésére. Az online kérdőíves felmérések terjedése mind a professzionális, mind az egyéni felhasználói szférában jól megfigyelhető, ezért egy könnyen kezelhető, a mesterséges intelligencia, azon belül a gépi tanulás használatára épülő adatellenőrzési eljárás iránti piaci igény jelentősnek tekinthető. A megbízható, magas minőségi sztenderdeknek megfelelő társadalom és piackutatási adatok és elemzések nemcsak a megrendelők számára jelentenek versenyelőnyt, de a fogyasztók tájékozottságát és bizalmát is növelik. Az online kérdőíves kutatások minőségbiztosításának magasabb szintre emelése, a gépi tanulás innovatív alkalmazása tehát jelentős hozzáadott értéket teremt a piackutató szakma és ügyfelek számára. Tapasztalataink és háttérkutatásaink alapján az ilyen típusú minőségbiztosítási rendszert alkalmazó cégek száma csekély. Hazai viszonylatban nincs tudomásunk ilyen rendszerről, nemzetközi viszonylatban is csak néhány adatfelvétellel, mintavétellel vagy piackutatással foglalkozó cég jelzi, hogy hasonló fejlesztéseken dolgozik, melynek ismeretében a projekt újdonságtartalma jelentősnek tekinthető. A projekt keretében kifejlesztett módszertan és technológia növeli cégünk elemzéseinek megbízhatóságát, ezzel pedig szolgáltatásunk hozzáadott értéke is jelentősen növekszik. Az új rendszer csökkenti a saját adatfelvételeink során a minőségellenőrzésre fordított időt, mellyel javul a működési hatékonyság. A projekt eredményeként összességében új piaci lehetőségek nyílnak vállalkozásunk számára egy hazai és nemzetközi szinten is jelentős piaci potenciállal rendelkező iparágban. A fejlesztés eredményeként létrejött magasabb szintű kutatási szolgáltatásunk elsődleges célcsoportját azok a piac- és közvéleménykutatások iránt érdeklődő régi és új ügyfelek jelentik, akik számára alapvető szempont az elemzett adatok minősége. Az általunk lekérdezett és elemzett kutatási adatok bizonyítottan magas megbízhatósága a márkaépítés szempontjából is jelentős hozzáadott értékkel bír, ami terveink szerint nemcsak korábbi ügyfeleink megtartásához, hanem új ügyfelek megszerzéséhez is hozzájárul.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva