» 2007. októberi hírek az M1, az RTL Klub és a TV2 híradóiban
Társadalom \\ 2008-01-31
2007. októberi hírek az M1, az RTL Klub és a TV2 híradóiban

A Forsense 2007. októberében megvizsgálta három tévécsatorna – az m1, az RTL Klub és a TV2 – esti hírműsorait abból a szempontból, hogy e műsorokban az egyes témák, hírek mekkora súllyal szerepeltek. A hónap során 1757 hír szerepelt a három csatorna esti hírműsoraiban. A legtöbb hír az RTL Klubon volt, összesen 618 (ez átlagosan napi 20-at jelent), a TV2-n 594 (ez átlagban 19,2 hír), az m1-en pedig 545 (ami átlagban 17,6 hír). Jellemző vonása a hírműsoroknak, hogy a hétvégén átlagban mindhárom csatornán kevesebb hírt adtak le, mint hétköznap. A híreket az alábbi szempontok szerint csoportosítottuk:

1. Külföldi hírek 2. Belföldi hírek/span>
1a. Magyar vonatkozású külpolitikai hírek 2a. Belpolitikai, pártpolitikai hírek
1b. Nemzetközi külpolitikai hírek 2b. Szakpolitikai hírek
1c. Egyéb külügyi hírek 2c. Egyéb közéleti, társadalmi hírek
  2d. Gazdasági hírek
  2e. Kulturális hírek
  2f. Sporthírek
  2g. Bulvár

Külföldi hírek legnagyobb arányban a TV2-n szerepeltek, legkisebb arányban pedig az m1-en. A külföldi hírek mindhárom csatornán átlagosan rövidebbek, mint a belföldi hírek, illetve a külföldi hírek esetében jelentős a bulvár hírek aránya.

A külföldi híreken belül a magyar vonatkozású külpolitikai hírek jelentős arányt képviseltek a hónap hírei között. Ezek közül a leggyakoribb a szlovák-magyar viszony alakulása volt (Sólyom László rév-komáromi, szlovák oldalon indulatokat gerjesztő beszéde, illetve a két ország kormányfői-találkozójának kezdeményezése). A szlovák-magyar viszonyt befolyásoló eseményeknél még Malina Hedvig ügyének újabb fejleményei kerültek elő, igaz csak három alkalommal. Orbán Viktor nem csak a hazai politikai történésekben játszott fontos szerepet, hanem külkapcsolati témában is megjelent a három híradóban (4 alkalommal, ebből háromszor Tőkés László uniós képviselőjelöltként való támogatása miatt).

Általános képet mutatott a külföldi hírek esetében is, hogy mindhárom híradó nagy számban számolt be a különböző balesetekről, katasztrófákról. Ezek közül egyet érdemes kiemelni, a kaliforniai tűzesetet, mely a nagyszámú megjelenése, illetve a magyar vonatkozásainak tárgyalása miatt volt fontos. A magyar vonatkozású balesetek sorában két ausztriai esemény is jelentkezett, egyenként közel 10 előfordulással: az egyik egy hegymászó eltűnése, majd halála; a másik pedig egy magyar busz ausztriai balesete volt.

Magyarország Európai Uniós szerepvállalása, jelenléte, helyzete mintegy félszáz hírben fordult elő. Általában az Európai Parlament döntéseiről tudósítottak, illetve nagyobb számban jelentek meg a schengeni határral kapcsolatos beszámolók, az iparűzési adó, egészségügyi kérdések (dohányzás, gyermekéhezés) és az aktuális lisszaboni uniós csúcstalálkozó. Viszonylag tág teret kaptak, az uniós pénzek megfelelő felhasználásával, kiosztásával kapcsolatos hírek, továbbá a „lex Mol” kapcsán a Mollal foglalkozó hírek (9 alkalommal), melyek nagyrészt a törvény uniós vonatkozásait tárgyalták.

A magyar vonatkozású külpolitikai hírek esetében a híradók jelentős megjelenést biztosítottak Magyarország NATO szerepvállalásának is: az afganisztáni NATO tevékenység 13-szor jelent meg (a TV2-n többször helyszíni tudósítással), míg egy NATO hadgyakorlat 3 alkalommal.

A három műsor a hírek kétharmadát a belföldi híreknek szentelte, ezek egyik jelentős csoportja a belpolitikai, illetve pártpolitikai híreké. Leggyakrabban mindhárom híradóban a politikai botrányokkal, konfliktusokkal foglalkoztak, összesen 79 hírnek ez adta a témáját. A politikai botrányok, konfliktusok, a kormány-, és az ellenzéki oldalt egyaránt érintették. Nagyobb számú megjelenéssel bírtak a kormányoldallal kapcsolatban Garamhegyi Ábel szabálysértése kapcsán eljáró miniszteri dolgozó ügye, Horn Gyula halálhírének keltése a Népszabadságban, az MSZP székház-ügye, Gusztos Péter gyorshajtása, európai uniós pénzekkel való visszaélés gyanúja. Orbán Viktor APEH ellenőrzése politikai megrendelés gyanújával. Október első két hetében a politikai botrányok sorából külön ki kell emelni a Zuschlag–ügyet. A hónap első harmadában a teljes egészében a Zuschlag–üggyel foglalkozó híradások száma 23 volt, és ezek mellett más hírekben is lehetet találkozni az üggyel, melyekben a hír fő vonulatát nem a Zushclag-ügy adta, de érintette azt.

A budapesti tüntetések, zavargások (oszlatás, hídblokád, rendőri készültség) illetve az azokról szóló tudósítás valamivel több mint 80 hírben szerepelt. Leghosszabban az október végi tüntetésekkel, zavargásokkal az m1 híradója foglalkozott, a TV2-n a zavargások csak a második legtöbbet szerepeltetett téma volt, míg az RTL Klubon sokkal kisebb figyelmet kaptak az október végi események.

A szakpolitikai hírek elsősorban az egészségüggyel és az oktatással foglalkoztak. Az egészségüggyel kapcsolatos események, esetek közel 100 hírben jelentek meg a vizsgált csatornák esti hírműsoraiban. Ezek közül a ténylegesen szakpolitikai, a kormányzattal kapcsolatos hírek voltak: az egészségügyi reform, a biztosítók, a kórház- átalakítások és összevonások, illetve a nyilvános várólisták hiánya. Emellett gyakori, egészségüggyel foglalkozó témák is megjelentek az esti híradókban, így az otthonszülés (önmagában is 14 hírnek volt az apropója), különböző egészségügyi problémák (egyéni esetek, műhiba, kórházi gondok pszichiátria hiánya, a János kórház liftjeinek meghibásodása, leesett beteg) voltak. A szervdonor-hiány mellett egy sikeres szívátültetés is megjelent, illetve közérdekű hírként az ingyenes oltások, vizsgálatokról tájékoztattak a híradók. 17 hír jelent meg az oktatással kapcsolatban, ezek közül a legjelentősebb a felsőoktatással kapcsolatos tandíjvita a HÖOK és a minisztérium között, illetve a megegyezés hiánya miatti a diákdemonstráció.

A belföldi hírek harmadik, jelentős csoportját az egyéb közéleti, társadalmi kategóriába sorolhatjuk. Több mint negyven megjelenés foglalkozott tiltakozásokkal, tüntetésekkel. Legnagyobb számban a vasutas sztrájk jelent meg, emellett a buszvezetők sztrájkja, továbbá egy biciklis demonstráció és a szerencsi erőmű elleni tüntetés.

A bűncselekményekkel, tragédiákkal foglalkozó hírek száma igen magas volt októberben, a három híradó közel 140 ilyen jellegű hírt adott le. Jellemző, hogy a társadalmi kategóriában a TV2-n és az RTL Klubon a bűncselekményekről, tragédiákról szóló beszámolók szerepleltek a legtöbbet (sőt az RTL híradójában még a TV2-höz képest is kimagasló ez az arány).

Tíznél több hír foglalkozott drogügyekkel illetve gyermekeltűnésekkel (elsősorban Takács Dominik esete tartozik ide, tragédiájáról több lépcsőben számoltak be a híradók). Emellett az élelmiszerhamisítás, illegális üzemek elleni hatósági fellépésről beszámoló hírekkel is nagyszámban lehetett találkozni. Ritkábban foglalkoztak a híradók futballhuliganizmussal (a Nyíregyháza – Debrecen mérkőzés kapcsán), szó esett egy tököli rab meggyilkolásáról, mentősök rablási ügyéről, illetve az olajügyekkel kapcsolatos legújabb fejleményekről. Ebbe a kategóriába tartoznak egyes, a rendőrséggel kapcsolatos megjelenések is: a Zsanett-ügy újabb fejleményei, rendőrök elleni eljárások (a tavalyi zavargások, illetve a Széna téri bankfiókból eltulajdonított pénz kapcsán).

A társadalmi hírek csoportjának szintén jelentős részét tették ki az önkormányzati és budapesti hírek. Ebben leginkább a TV2 járt élen, a másik két híradóhoz képest jóval nagyobb arányban közölte a tematikailag ide sorolható híreket.

A Budapesttel foglalkozó hírek a három csatorna híradójában megközelítőleg harmincszor fordultak elő. Legtöbbször a 4-es metró ütemtervének csúszása, az V. kerületi parkoló-vita és egy építkezés miatt befedett gellérthegyi barlang foglalkoztatta a hírszerkesztőket. Emellett az új kormánynegyedről, a ferihegyi reptér zajmentesítéséről és a BKV-ról szóltak a híradások. A vidéki önkormányzati hírek negyvenen felüli számot tettek ki a vizsgált időszakban. Nagyrészt egyszeri megjelenésekről volt szó, melyek jelentős számban az önkormányzatok nehézségeit, problémáit, szociális intézkedéseit mutatták be, kisebb számban pedig valamilyen sikerről számoltak be. Érdekességként megjegyezhető, hogy Pécs városával hat hírben is foglalkozott a három híradó.

A balesetekkel, a károsultakkal kapcsolatos híradások magas száma – ugyanúgy, ahogy a külföldi hírek esetében – a belföldi híreknél is jellemző volt. Jelentős részük közúti balesetekről számolt be, emellett nagyobb számban előfordultak házomlásról, gázrobbanásról, peches magyar turistákról, mérgezésről szóló hírek. Éppen a jelentős számú közlekedési baleset miatt kezdeményezett szigorítás is jelen volt a vizsgált időszak híradóiban (a közlekedéssel kapcsolatos megjelenések száma 40 volt).

Szociális segítségnyújtással, civil mozgalmakkal kapcsolatos hírek több mint 20 esetben jelentek meg, ezek hangsúlyozása elsősorban az RTL Klub híradójára volt jellemző. Szintén húsz esetben foglalkozott a három híradó Bill Clinton, illetve Roger Moore budapesti útjáról.

A gazdasággal kapcsolatos hírek is viszonylag nagy számban kaptak helyet a vizsgált időszak híradóiban. Az áram- gáz- és olajügyekhez több mint húsz megjelenés köthető. Ide tartoztak az árammal, áramlicittel, a benzináremeléssel kapcsolatos hírek, a gázszolgáltatással és a távhővel kapcsolatos változtatások, illetve a gázár-támogatás feltételeinek átalakításáról beszámoló híradások. A gazdasági hírek másik területét a pénzügyekkel, üzleti élettel, adóügyekkel foglalkozó hírek jelentették, ezen belül számottevő részt képviseltek az APEH-hel kapcsolatos hírek.

Legnagyobb számban és időtartamban az RTL Klubon találkozhattunk kulturális hírekkel. Az m1-en szinte csak az elit kultúrával kapcsolatos hírek szerepeltek, az RTL Klub, és főleg a TV2 híradójában jelentősebb teret kapott a populáris kultúra is. Összességében az elitkultúrával kapcsolatos hírek 26-szor jelentek meg a három csatorna októberi híradóiban (Szabó Magda kitüntetése és születésnapa, továbbá a Munkácsy, a Da Vinci és az ’56-os kiállítás). A populáris kultúra 14 megjelenése általában fesztiválokról szólt (kolbász- és pálinka-fesztivál), de többször előfordult a hírek között a Titanic-kiállítás is.

Sporthírek csak elenyésző számban fordultak elő a televíziós csatornák esti híradóiban. Általában önálló műsorként jelentkezik a sport a televízióban, kivételt jelentett az m1 híradója, ahol alkalmanként külön blokkot szenteltek a sportnak. A híradóba beágyazva akkor jelent meg sporthír, amikor kedvet akartak csinálni az adott csatorna más időpontban sugárzott sportműsoraihoz (pl. Magyarország – Málta futballmérkőzés, jégkorong, Talmácsi Gábor, profi boksz, Forma 1).

A belföldi hírek közül bulvár kategóriájú hírek az RTL Klubon voltak legnagyobb arányban. Ezek között kiemelkedően magas volt az állatokkal kapcsolatos hírek száma (összesen 19) és az RTL híradójában ez okozta a bulvár hírek magas arányát a másik két csatornával szemben.

Facebook
© 2024 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva