Munkatársaink

Tóth Zsolt a Forsense alapítója és ügyvezetője

Közel 30 éve foglalkozom az empirikus szociológia kutatási eredményeinek gyakorlati alkalmazásával, módszertani és technológiai hátterének fejlesztésével.  Ez idő alatt több száz adatfelvételes vizsgálat vezetője, számos kutatási és fejlesztési projekt kezdeményezője, országos és nemzetközi kampányok résztvevője voltam. 

Szociológus diplomám az ELTE-én szereztem, kutatói pályámat választásszociológiai elemzések készítésével kezdtem, majd a kutatásszervezői és vezetői feladatokat a közigazgatásban is volt alkalmam gyakorolni. Munkatársaim szakmai tudásával és gyakorlati támogatásával a hátam mögött piaci és állami vezetők tanácsadójaként is dolgoztam az elmúlt 20 évben. Stratégiai elemzések és tanulmányok szerzője, társszerzője vagyok. 

Rosta Gergely senior elemző

1996-ban szereztem közgazdász-szociológus diplomát, majd 2005-ben szociológus doktori címet a Budapesti Corvinus Egyetemen. Fő kutatási területem a vallás- és értékszociológia, mely témákban számos publikációm jelent meg. A PPKE BTK-n egyetemi docensként kutatásmódszertani és szociológiaelméleti tárgyakat oktatok. Az Európai Értékrend-vizsgálat magyarországi kutatásvezetője vagyok, emellett számos nemzetközi és magyarországi kutatási projektben vettem részt.

Szegedi Péter senior elemző

Az ELTE-n szereztem szociológus diplomát, majd 2006-ban a Budapesti Corvinus Egyetemen Ph.D fokozatot. 2001 óta állok munkakapcsolatban a cég munkatársaival, 2007 óta vagyok a Forsense alkalmazottja, ahol elsősorban kvantitatív kutatások alapján készítek elemzéseket. Emellett sporttörténeti kutatásokat végzek, három könyvem és több mint száz publikációm, illetve publicisztikám jelent meg. 

Jelenfi Gábor kutató-fejlesztő

Az ELTE-n végeztem szociológusként, emellett informatikai ismereteket is szereztem. Évtizedes tapasztalattal rendelkezem a kutatásmódszertan és az adatfelvételi módszerek alkalmazásában, valamint adatfelvételi rendszerek fejlesztésében. A Forsense-nél kvantitatív adatelemzéssel, valamint hálózatelemzéssel foglalkozom. Emellett a társadalmi dinamika és hálózatok területén több kutatócsoport munkájába kapcsolódtam be az ELTE-n, ahol jelenleg doktori képzésen veszek részt és oktatok is. Számos nemzetközi szakfolyóiratban, valamint tudományos tanulmánykötetben jelentek meg publikációim.

Jancsók Péter kutatásvezető

Közel 10 éve dolgozom szociológusként a Forsense Intézetnél. Kezdetben a kérdezői hálózat irányításával és a terepmunkák lebonyolításával foglalkoztam, később a kutatások és elemzések előkészítéséért, illetve az adatbázisok kezeléséért voltam felelős. Az utóbbi években a kvantitatív és kvalitatív kutatások teljes körű ellenőrzését végzem és az adatelemzésen alapuló stratégiai döntéshozatalok előkészítésével segítem a projektek eredményességét.

Policsányi János

A PPKE-BTK-n szereztem szociológus diplomát. Még tanulmányaim alatt, 2003-ban kezdtem el kérdezőbiztosként dolgozni a Forsense Intézetnél, később a kutatási feladatok szinte minden fázisában részt vettem. Az elmúlt húsz évben közreműködtem számos nemzetközi és több száz hazai kutatásban, úgy az előkészítésben, mint az utómunkákban. Az utóbbi években adatfelvételi rendszerünk fejlesztésén is dolgoztam.

Havasi Márta ügyvezető

A Forsense alapító tagja és ügyvezetője vagyok. Az ELTE-n szereztem diplomát 2005-ben. A kezdetektől felelek az operatív ügyekért, valamint a cég gazdasági és adminisztrációs feladatait látom el.

© 2023 Forsense 2.0 Kft. | Minden jog fentartva